Kokoomus haluaa turvata turvetuotannon

(Ilkka 2.1.2014)

Valtioneuvosto päätti ennen joulua ympäristönsuojelulakiin liittyvästä hallituksen esityksestä, joka tulee keväällä eduskunnan käsittelyyn. YSL-uudistuksella toimeenpannaan EU:n teollisuuspäästödirektiivi. Lakiesitykseen liittyy myös muita aihealueita, joista eniten etukäteishuolta on herättänyt turpeen asema.

Kokoomus on lain valmistelussa halunnut pitää huolta siitä, että teollisuuden kustannustaakka jää mahdollisimman pieneksi ja että turvetuotanto turvataan jatkossakin. Turve on kotimainen, omavaraisuutta ja huoltovarmuutta parantava polttoaine, jonka käyttö tulee jatkumaan uudenkin lain aikana. On aina parempi käyttää kotimaista polttoainetta kuin polttaa tuontikivihiiltä. Turpeella on lisäksi suuri aluetaloudellinen merkitys meillä Pohjanmaalla ja Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Turvetuottajat ovat olleet huolissaan lain pykälästä 13, joka tuo turveluvitukseen uuden elementin: luonnonarvojen huomioonottamisen turvetuotannon sijaintipaikalla. Lupaehdot voivat tiukentua, koska maan fyysisestä muokkaamisesta johtuvia muutoksia tulee turvesuolla väistämättä. Pykälän perusteluihin Kokoomus vaati kuitenkin rajauksen, jonka mukaan luonnonarvojen selvittäminen ei koske niitä soita, jotka ovat jo menettäneet luonnontilansa esimerkiksi ojituksen myötä. Onkin tärkeää, että uutta säännöstä sovelletaan hallituksen aikaisempien turvetuotantoa koskevien linjausten mukaisesti. Tällaisia ovat mm elokuussa 2012 tehty päätös soiden ja turvemaiden kestävästä käytöstä ja siinä laadittu soiden luonnontilaisuusasteikko.

Ei ole mikään salaisuus, että lain valmistelun yhteydessä ovat kohdanneet hallituksen eri laidat. Kokoomuksen tehtävä on kuitenkin huolehtia näissäkin olosuhteissa turvetuotannon tulevaisuudesta. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren (kok) aloitteesta hallitus antoikin yksimielisen lausuman, joka korostaa turpeen merkittävää roolia biomassan tukipolttoaineena ja patistaa tekemään ympäristölupakäsittelyä nopeuttavat uudistukset rakennepoliittisen ohjelmapaperin mukaisesti.

Uusi pykälä koskee väännön jälkeen lopulta vain turvetuotantoa. Soveltamisalaa kavennettiin Kokoomuksen toimesta huomattavasti, mutta aivan ideaali se ei ole vieläkään. Alkuperäinen ympäristöministeriön esitys ulottui kaikkiin AVI:n ympäristölupaa edellyttämiin hankkeisiin, kuten esimerkiksi isoihin navetoihin. Eduskunnan tehtävä on seuraavaksi arvioida pykälän merkitys huolellisesti. Jos epäloogisuutta ilmenee, pitää olla valmiutta muutoksiin.

Hyvää uutta vuotta kaikille Ilkan lukijoille!

Janne Sankelo
kansanedustaja, varapuheenjohtaja
Kansallinen Kokoomus rp
Kauhava

Jaa artikkeli