Uusi suunta liikenteelle

(Pohjalainen 11.01.2014)

Jorma Ollilan työryhmä jätti joulun alla raporttinsa liikenneministeriölle. Tavoitteena oli pohtia oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä Suomessa ja selvittää, miten maamme pitäisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa. Suurinta huomiota julkisuudessa on saanut esitykseen kuulunut satelliittipohjainen kilometriverojärjestelmä.

Työryhmän päätelmä oli, että Suomessa olisi syytä edetä kohti auton käyttöön pohjautuvaa verotusta. Etuna pidettiin erityisesti sitä, että liikenne- ja ympäristöpoliittiset tavoitteet voitaisiin toteuttaa paremmin kuin nykyisellä veromallilla. Keskimääräinen kilometrivero olisi esityksen mukaan noin 3,3 senttiä kilometriltä. Polttoaineverotus säilyisi ennallaan. Kuorma-autoliikenne ja linja-autoliikenne jäisivät työryhmän mukaan kilometriveron ulkopuolelle. Valtio keräisi veroja kokonaisuutena saman määrän kuin nyt.

Käyttöön perustuvalla verotuksella olisi muitakin positiivisia vaikutuksia. Suomessa on Euroopan vanhin autokanta. Se ei myöskään ole uusiutumassa. Suunta on ollut toinen jo useita vuosia. Ollilan kilometriveromallissa autoverosta luovuttaisiin kokonaan. Tämä laskisi merkittävästi autojen hintoja, mikä olisi omiaan uudistamaan autokantaa. Polttoaineenkulutuksen ja liikenneturvallisuuden kannalta tämä olisi hyvä ajatus.

On totta, että suomalaisen verojärjestelmän kehittäminen on tarpeen. Tekniikan kehitys ja älyliikenteen lisääntyminen haastavat nykyistä verotusmalliamme. On kuitenkin syytä kysyä, mihin tarvitaan satelliittiseurantaa. Vastaavaa järjestelmää ei ole vielä missään muualla. Yksityisyyden kannalta kyseenalainen, teknisesti epävarma ja kallis järjestelmä ei herätä kansalaisten luottamusta. Kysymysmerkkejä jää ilmaan turhan paljon. Ollilallakaan ei raportin esittelytilaisuudessa ollut antaa kovin tarkkoja vastauksia.

Käyttöön perustuva verotus ei itsessään ole huono idea. Pelkät kilometrit tosin eivät kerro kulutuksesta kaikkea. Vastaava malli voitaisiin toteuttaa myös polttoaineveron kautta. Auton hankintahinnan ja keskimääräisen kulutuksen laskiessa hintalappu olisi autoilijalle sama kuin Ollilan mallissa, mutta ilman kallista julkisrahoitteista satelliittiseurantajärjestelmää. Se olisi myös oikeudenmukaisempi, kuin ajettuihin kilometreihin perustuva malli.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Kalle Jokinen esitti ennen joulua ajatuksen liikenteen veropohjan laajentamisesta Yle-veron tapaan. Taustalla on se, että tie-infraa käyttävät tavalla tai toisella kaikki muutkin kuin yksityisautoilijat. Monipuolinen keskustelu vaihtoehdoista onkin erittäin tervetullutta. Keskeisen tärkeää on huomioida työmatkaliikenne. Työnteon tulee olla aina kannattavampaa kuin jouten olo. Hallituksen aikaisempien päätösten mukaan ihmisiä rohkaistaan ottamaan työtä vastaan yhä kauempaa. Liikenteen veroratkaisujen tulee tukea suomalaisen hyvinvointikakun kasvattamista.

Janne Sankelo
kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Kauhava

Jaa artikkeli