Energiaa Suomeen

(Pohjalainen 8.3.2014)

Politiikan tapahtumat ovat viime päivinä liikkuneet turvallisuuspolitiikasta energiaratkaisuihin. Viikolla keskusteluun tuli Fennovoiman jättämä hakemus Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen täydentämisestä. Hankkeen omistussuhteessa on tapahtunut muutoksia ja reaktorin toimittaja sekä kokoluokka ovat vaihtuneet. Alun perin vaihtoehtoina olivat Arevan ja Toshiban selkeästi suurempitehoiset reaktorit. Nyt ne ovat vaihtuneet Rosatomiin, joka on myös lähtenyt mukaan osakkaaksi.

Suomalainen hyvinvointi perustuu osaltaan edelleen raskaaseen teollisuuteen joka tarvitsee riittävästi kilpailukykyistä energiaa. Tärkeimmät sähkön tuotannon energialähteet Suomessa ovat olleet ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu, puupolttoaineet sekä turve. Suomalaisesta sähköntuotannosta kolmannes tuotetaan tällä hetkellä ydinvoimalla. Kivihiilen maailmanmarkkinahinta on ollut laskussa, mikä on haastanut erityisesti kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä. Tuulivoiman osuus on kasvussa, mutta siitä ei ole ratkaisemaan teollisuuden energiatarvetta.

Suomeen tuodaan merkittävästi sähköä ulkomailta. Omavaraisuus edellyttäisi vähintään yhden tai kahden uuden reaktorin rakentamista. On myös syytä muistaa, että vanhimmat ydinvoimalat alkavat olla elinkaarensa lopussa 2020-luvulla. Näiden pohjalta on tehtävä se johtopäätös, että ydinvoimalla on sijaa myös tulevaisuuden energialähteenä. Energiaomavaraisuuden kannalta täydennetyssä luvassa ei olekaan mitään epäselvää, kun vaihtoehtoina ovat tuontienergia ja omavaraisuus.

Ydinvoima on joillekin hallituspuolueille vaikea kysymys. Näyttäisikin siltä, että ydinvoimasta on muodostumassa jälleen kerran poliittista kenttää jakava asia. Joidenkin mielestä kyseessä on uusi ydinvoimalupa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Nyt kyseessä on jo edellisellä hallituskaudella tehdyn periaatepäätöksen päivittäminen. Tällä kertaa ei olla myöntämässä lisälupia.

Aikataulun mukaan uutta täydentävää hakemusta valmistellaan kesän korvalle asti, jonka jälkeen hallituksen esityksen asiasta pitää olla valmis. Sitä ennen hallituksella on edessä muita tärkeitä päätöksiä. Alustavien arvioiden mukaan Fennovoiman täydennyshakemus tulee saamaan eduskunnan enemmistön tuen. Oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet, että asiassa ei ole perinteistä hallitus-oppositio –asetelmaa. Energiaratkaisut ovat kansakunnan mittaisia kysymyksiä. On hyvä, että tämä tiedostetaan suomalaisessa puoluekentässä. Eduskunta ottaa kantaa rakentamiseen hallituksen esityksen pohjalta syksyllä.

Nykyisessä taloustilanteessa Suomi tarvitsee monenlaisia kasvun moottoreita. Korkea osaaminen on perusedellytys menestyksellemme. Toisaalta teollisuuden toimintaedellytykset turvataan kohtuuhintaisen energian saannilla myös tulevaisuudessa. Vaasan seudulla energia-asiat ovat erityisen tärkeitä. Onhan alueella merkittävä energia-osaamisen keskittymä. Nyt tehtävillä ratkaisuilla luodaan pohjaa myös pohjalaisen osaamisen vahvistamiselle.

Janne Sankelo
kansanedustaja, varapuheenjohtaja
Kansallinen Kokoomus rp.
Kauhava

Jaa artikkeli