Tietoyhteiskuntakaari loppusuoralla

(Pohjalainen 18.10.2014)

Liikenne- ja viestintävaliokunta sai viime viikolla valmiiksi mietintönsä tietoyhteiskuntakaaresta ja laki hyväksytään eduskunnassa lähipäivinä yksimielisesti. Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemaan lakipakettiin on koottu keskeiset sähköistä viestintää koskevat säädökset. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa. Takana on pitkä valmistelu. Kokonaisuuden massiivisuudesta kertoo, että tietoyhteiskuntakaari sisältää 352 pykälää.

Tämän päivän tietoyhteiskunnassa lakikokonaisuuden vaikuttavuus on huomattava. Viestintäverkoilla, viestintäpalveluilla ja erilaisilla muilla sähköisillä palveluilla on suuri merkitys kansalaisten, yritysten arjen ja käytännössä kaikkien yhteiskunnan sektoreiden kannalta. Monin paikoin maassamme on tartuttu teknologian tuomiin mahdollisuuksiin. Kaikkea ei ole vielä lähimainkaan täysin hyödynnetty. Lainsäädännön tulee pyrkiä luomaan tähän uutta potkua. Viestintä on kasvuala.

Sääntelyn lisäämisellä ei aina luoda taloudellista kasvua tai toimeliaisuuden lisääntymistä. Viime aikoina suuntaa on monissa asioissa haluttu toiseen suuntaan. Tietoyhteiskuntakaaressa voimassa olevista säädöksistä on poistettu päällekkäisyydet ja sekavaa sääntelyä on pyritty selkeyttämään. Yhtenäinen kokonaisuus lisää ennustettavuutta, edistää alan toimijoiden toimintaedellytyksiä ja markkinoiden kehittymismahdollisuuksia, sekä helpottaa viestinnän tulevaisuutta. On myös huolehdittava siitä, että sähköisen viestinnän palveluita on kansalaisten saatavilla kaikkialla maassamme. Toimiva netti on välttämättömyys.

Parannettavaa on aina. Alueelliset operaattorit ovat paikallisen Anvian tavoin tehneet paljon työtä ja nostaneet alueen palveluiden saatavuuden kärkikastiin. Kuitua on vedetty pitkin maakuntaa ja puolet kotitalouksista on sen päässä, liike-elämän tarpeiden täyttämisestä puhumattakaan. Yhteiskunnan asettamat velvoitteet kuitenkin rajaavat tuottoa, vaikka suojaa tappiolle ei samaan aikaan ole. Vaarana on palveluiden kärsiminen ja investointien ohjautuminen muualle. On selvää, että lainsäädäntö ei saa viedä yhtiöitä siltaan. Toiminnan edellytysten on oltava oikeudenmukaisia.

Lakikokonaisuuteen sisältyy useita tavoitteiltaan hyviä ja kannatettavia kuluttajien oikeuksia ja yksityisyyttä edistäviä toimia. Yksityisyyden suojan ja luottamuksellisen viestin turvaamista pidetään erityisen tärkeänä. Keskustelu asiasta on ollut julkisuudessakin kiivasta viime vuodet. Nykyisestä suojan tasosta ei tule jatkossakaan tinkiä.

Alan ja teknologian nopea kehittyminen sekä markkinoiden kansainvälistyminen asettaa lainsäädännölle haasteen. Puitteiden on mahdollistettava nykytilan lisäksi myös tulevaisuus. Liikenne- ja viestintävaliokunnassa korostettiin sääntelyn seurannan ja vaikutusten arvioinnin merkitystä jatkossa. Erityisesti sääntelyn vaikutuksia tulee arvioida verkkoneutraliteetin, alan investointien ja yksityisyyden suojan näkökulmista.

Janne Sankelo
kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen
Kauhava

Jaa artikkeli