Lukio uudistuu

(Pohjalainen 15.11.2014)

Valtioneuvosto hyväksyi tällä viikolla valmistelussa olleen lukion tuntijakouudistuksen. Uusi tuntijako tulee voimaan joulukuun alusta ja sitä aletaan soveltaa viimeistään vuonna 2016 lukuvuoden käynnistyessä. Tuntijako on monilta osin askel oikeaan suuntaan, mutta niin kuin usein koulu-uudistuksissa, parannettavaakin jäi.

Kaavailuihin verrattuna uudistus on lopulta varsin maltillinen. Sain alkuvuodesta huolestuneita viestejä siitä, että valinnaisuutta oltaisiin viemässä liian pitkälle. Tämä olisi ollut hankalaa pienemmille lukioille opetusryhmien kokojen vaihdellessa voimakkaasti. Pahimmassa tapauksessa uudistus olisi voinut vaikuttaa lukio-opetuksen yleissivistävyyden tasoon. Joidenkin esitysten mukaan lukion olisi voinut kahlata läpi ilman historiaa, biologiaa, maantietoa tai muita keskeisiä oppiaineita. Nyt näin ei kuitenkaan käynyt ja jatkossakin on mahdollista toteuttaa koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja.

Oppiaineiden pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien lukumäärät säilyvät lähes ennallaan. Kielten opintojen kurssimäärät pysyvät nykyiseen tuntijakoon verrattuna samanlaisina. Muutoksia on silti luvassa. Esimerkiksi historian pakollisten kurssien lukumäärä laskee kolmeen kurssiin, yhteiskuntaopin pakollisten kurssien määrä puolestaan nousee kolmeen. Entisenä historianopettajana tätä voisi pitää myös pienenä torjuntavoittona. Uskonnon pakollisten kurssien määrä vähenee kahteen kurssiin ja filosofian pakollisten taas vastaavasti nousee yhdestä kahteen. Kokonaiskuvassa tärkeää on se, että lukio säilyttää perustehtävänsä. Se antaa yleissivistystä ja valmiuden jatko-opintoihin.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on lisätä laaja-alaista oppiainerajat ylittävää opetusta. Tämän edistämiseksi tulee kolme uutta syventävää teemaopintokurssia: ajattelun taitoja vahvistava kurssi, tieto- ja viestintäteknologian taitoja vahvistava kurssi sekä vapaaehtoistoiminnan, kansainvälisyyden tai työelämätaitojen kurssi. Lisäksi matematiikan opintojen alkuun tulee kaikille opiskelijoille yhteinen kurssi. Tämän tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat lukion matematiikan opiskelun sisältöihin ja kannustaa opiskelijoita pitkän matematiikan opintoihin. Teemaopintokurssit lisäävät oppiaineiden välistä yhteistyötä ja laajentavat yleissivistystä. Niitä voidaan myös räätälöidä lukioiden omien painopisteiden pohjalta.

Urasuunnittelu täytyy tehdä yhä aikaisemmin. Moni ei lukioon mennessään tiedä, mikä sen päättyessä on elämän suunta. Uudistuksen yhteydessä opinto-ohjauksen pakollisten kurssien määrä nostetaan kahteen kurssiin. Tavoitteiden ja jatko-opintopolkujen rakentamiseksi, oppimisen taitojen vahvistamiseksi ja työelämäyhteistyön lisäämiseksi tällä on suuri merkitys.

Opetushallitus tulee valmistelemaan tuntijaon pohjalta uudet opetussuunnitelmien perusteet. Tässä on suuri mahdollisuus kurssien sisältöjen ja pedagogiikan uudistamiseen. Työelämä- ja yrittäjyyskasvatus, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, oppimaan oppiminen, kriittisen ajattelun vahvistaminen ja laaja-alainen oppiminen ovat hyviä uudistamisen välineitä. Lukio uudistuu – perustehtävä säilyy.

Janne Sankelo
kansanedustaja, erityisopetuksen rehtori
Kauhava

Jaa artikkeli