Liikenteen korjausvelasta niskaote

Pohjalainen 16.2.2016

LIIKENTEEN KORJAUSVELASTA NISKAOTE

Hallitus julkaisi toimenpideohjelman liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi. Nimensä mukaisesti suunnitelmalla tähdätään olemassa olevan verkon kohentamiseen, eikä se pidä sisällään juurikaan uusia kohteita. Vaasanseudulla mittavin nyt käynnissä oleva liikennehanke on Laihian tiejärjestelyt. Yksi hyvin tiedossa oleva pullonkaula on VT 8 Vaasasta pohjoiseen. Nyt julkaistussa paketissa rahaa riittää ainoastaan Vassorin kohdan tulvaongelmiin. Tärkeä kohde sinänsä.

Hallituksen suunnitelma sisältää lähes 200 erilaista hanketta. Kolmen vuoden aikana tiestön ja rataverkon kunnostamiseen suunnataan noin 600 miljoonaa euroa. Ohjelman tavoitteena on pysäyttää korjausvelan kasvu ja päästä jopa hallitusti sitä vähentämään.

Kohteiden valinta on aina hankalaa ja siltarumpupolitiikka nostaa helposti päätään. Tällä kertaa on annettava tunnustusta liikenneministeri Anne Bernerille (kesk), joka lähti valmistelussa liikkeelle asiantuntijalausuntojen pohjalta ja vei linjan määrätietoisesti loppuun asti. Kokoomus antaa tällaiselle toiminnalle tukensa.

Rahoituksen kohdentamisessa tärkeänä kriteerinä on ollut halu huolehtia elinkeinoelämän edellytyksistä ja työssäkäyntialueiden liikenteen toimivuudesta. Tällä määrärahalla ei nyt parempaan pystytä, mutta korjausvelasta saadaan kuitenkin kunnon niskaote.

Jotain hyvää, mutta huonoakin. Korjausvelan kukistamisen lisäksi tarvitaan liikenteeseen edelleen ennakkoluulottomia hankkeita, joilla edistetään elinkeinotoimintaa ja luodaan Suomeen uutta kasvua. Midway Alignment-hanke, jonka tavoitteena on saada Merenkurkun liikenteeseen uusi ympäristöystävällinen laiva on ankarasta lobbauksesta huolimatta vastatuulessa, vaikka hankkeen taustavoimat on kunnossa ja myötätuntoa löytyy.

Viime eduskuntakaudella valiteltiin aina sitä, että suomalaisessa liikennepolitiikassa katsotaan asioita liian lyhyellä aikajänteellä. Tältä osin tehtävää riittää edelleen. Merenkurkun laivahanke on järkevä sekä liikennepolitiikan, että elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Valtio empii kuitenkin mukaantuloa EU-hankkeeseen, vaikka rahoitusta ei tarvita heti.

Nyt pitäisi mielestäni jatkaa samalla linjalla kuin korjausvelkaohjelman osalta. Merenkurkun hanketta pidetään liikenneasiantuntijoiden mielestä hyvänä ja kehityskelpoisena. Luotetaan asiantuntijoihin tässäkin yhteydessä.

Janne Sankelo

varapuheenjohtaja

Kansallinen Kokoomus

Jaa artikkeli