Tekoja tarvitaan edelleen    -Kortesjärven yrittäjien liite joulukuu 2017

Touko-kesäkuussa 2015 sovittiin nykyisestä hallitusohjelmasta, jolla tavoiteltiin Suomen suunnan kääntämistä laskevasta kierteestä kohti uutta nousua. Kaikki talouden mittarit näyttivät alaspäin. Plusmerkkistä muutosta oli lähinnä työttömyydessä, valtion velan kasvussa ja veroasteen nousussa.

Nyt hallituskausi on yli puolivälissä. Talouden suunta on kääntynyt ylöspäin. Moni myönteinen asia on yritysten ja yrittäjien oman tekemisen ansiota. Myös poliittisia päätöksiä on saatu tukemaan talouden vahvistumista.

Valtion velkaantumisen kasvu on taittunut. Tällä on iso merkitys koko maalle. Tälle vuodelle Suomi kaavaili ottavansa lisävelkaa 5 miljardia euroa. Piristyneen talouden johdosta lisälainan tarve jää neljään miljardiin. Luvut kertovat, että tekoja tarvitaan edelleen ja kukkaron nyörit pitää olla tiukalla myös jatkossa. Valtiontalouden tasapaino saavutettaneen neljässä vuodessa.

Valtio voi edistää talouden vahvistumista verotuksen keinoilla. Työn verotusta onkin kevennetty työn tarjonnan lisäämiseksi. Hallitus on myös sopinut, että kokonaisveroaste ei saa nousta eikä kenenkään työn verotus hallituskaudella kiristyä.

Vuoden 2016 alusta hallitus toteutti työtulovähennyksen korotuksen pieni- ja keskituloisille ja ansiotasoindeksitarkastukset kaikkiin tuloluokkiin. Hallituksen hyväksymässä yrittäjyysveropaketissa erityisesti pienyrittäjien asemaa on parannettu yrittäjävähennyksellä ja maksuperusteisen arvonlisäveron käyttöä laajentamalla. Tämän lisäksi hallitus on korottanut mm. kotitalousvähennystä, jolla kotitaloudet voivat työllistää.

Hallitus on myös helpottanut sukupolvenvaihdoksia yrityksissä ja metsätiloilla. Enää ei tarvitse myöskään suunnitella muuta elämää kauppojen lakisääteisten aukiolojen mukaan. Päätösvalta aukioloajoista annettiin kauppiaille.

Luovutustappion vähennyskelpoisuus on laajennettu koskemaan myös muuta pääomatuloa. Se keventää sijoittamisen riskiä ja laittaa pääomia aktiivisemmin liikkeelle. Luovutustappioita saattoi aikaisemmin vähentää ainoastaan luovutusvoitoista.  

Työsuhteiden osalta määräaikaisia työsopimuksia voidaan solmia joustavammin. Tämä madaltaa työllistämisen kynnyksiä ja helpottaa uusien työtilaisuuksien syntymistä. Pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin on helpottu. Se mahdollistaa paikallisten yritysten osaamisen hyödyntämisen.

Yksi keskeinen talouden moottori on jatkossakin vakaa toimintaympäristö. Siinä riittää tehtävää.Investointipäätöstä tehdessä tulee olla varmuus siitä, että yhteiskunta ei lainsäädännön äkkimuutoksilla luo epävarmuutta. Vakaustavoitteessa pitääkin päästä yli hallituskausien kestäviin linjauksiin.

Hyvää joulua ja yritteliästä uutta vuotta 2018!

Janne Sankelo

kokoomuksen varapuheenjohtaja

Kauhava

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli