KAUHAVA – POHJANMAAN SYDÄN

Järviseudun Sanomat 28.12.2017

Kauhavan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa uuden kaupunkistrategiansa. Tavoitteena on haastaa jatkossa alueen isommat kaupungit logistisella sijainnillaan, väljällä ja joustavalla asumisella, laadukkailla lasten ja perheiden palveluilla sekä yli oman tarpeen pursuavalla työpaikkatarjonnallaan.

Hyvä sijainti tarvitsee tuekseen hyvät liikenneyhteydet. Kauhava tulee vaikuttamaan aktiivisesti valtatie 19 saamiseksi nelikaistaiseksi Seinäjoen suuntaan. Myös kantatie 63 yhteysvälillä Ina-Kaustinen tulee saada luokituksensa mukaiseen kuntoon. Kaupungin elinkeinoelämälle tärkeä yhteys Vaasan suuntaan on seututie 725 Ylihärmästä Koivulahteen. Kaupungin mielestä tie on saatava kantatietasoiseksi. Kaupungin sisäisen liikenteen kannalta Kortesjärvi-Voltti-tien perusparannus on välttämättömyys.

Yksi keskeisimmistä haasteista on kaupungin väkiluvun laskun pysäyttäminen. Perusta on kunnossa, sillä työpaikkoja löytyy. Kauhava on myös lähtenyt hakemaan osaajia elinkeinoelämänsä tarpeisiin kampanjalla. Kauhavan tarkoituksena on olla Suomen paras toimintaympäristö yrityksille ja reagoida nopeasti yritysten tarpeisiin.

Kauhavan yrityksissä käydään töissä myös paikkakunnan ulkopuolelta käsin. Kaupungin tavoitteena on vaikuttaa pendelöijien asumispaikkaratkaisuihin omaa veto-ja pitovoimaa lisäämällä. Keinoja uudessa strategiassa ovat esimerkiksi räätälöidyt muuttoratkaisut, asuntotonttien hinnan tarkistukset, vauvaraha, alennukset varhaiskasvatusmaksuista ja kotihoidontuen kuntalisä.

Palveluverkon yksi kulmakivi on laadukas kouluverkko. Koulukiinteistöjä laitetaan kuntoon toimenpideohjelmassa, joista ensi vuonna merkittävin on Kauhavan koulukeskus. Kortesjärven yhtenäiskoulu on jatkossa tärkeä osa Kauhavan kouluverkkokokonaisuutta. Koulujen määrä kaupungissa vähenee, mutta 7-9-luokkien opetuksen saatavuus on turvattava kaikissa kaupunginosissa. Kortesjärveläisten kannalta asialla on erittäin suuri merkitys.

Kortesjärven osalta päätettäväksi tulee ensi vuonna myös päiväkotiratkaisu. Selvitystyötä tehdään erilaisista vaihtoehdoista. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja saatavuus on keskeinen tekijä lapsiperheiden asumispaikkavalinnoissa. Kortesjärven osalta nämä asiat ovat etenemässä hyvään suuntaan.

Koko valtakunta odottaa Sote-lainsäädännön valmistumista. Etelä-Pohjanmaalla valmistelutyö on edennyt aikataulussa. Kauhavan tavoitteena on toimia jatkossa maakunnan pohjoisosan julkisena sote-keskuksena kun kuntayhtymän toiminta loppuu ja järjestämisvastuu siirtyy uudelle maakunnalle vuoden 2020 alussa. Kuntayhtymän linjaukset ovat herättäneet närää lääkäripalvelujen osalta.

Kannattaa muistaa, että jatkossa kansalainen tekee itsenäisesti valintansa mitä ja kenen järjestämää palvelua hän käyttää. Siinä kunnilla ei ole enää sanan sijaa. Veikkaisin, että ratkaisevin asia valinnassa on laadukas ja ammattitaitoinen hoito. Sen turvaaminen on alueen kohtalon kysymys.

Hyvää uutta vuotta 2018 kaikille Järviseudun Sanomien lukijoille!

Janne Sankelo

Kauhavan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Jaa artikkeli