Sankelo: erityisopettajien aika menee byrokratian pyörittämiseen

Suomalaisessa erityisopetuksessa siirryttiin vuonna 2011 kolmiportaiseen malliin, jossa oppilaiden tarvetta tukeen arvioidaan vaiheittain. Tämä johti erityisopetuksen pienryhmien vähenemiseen ja oppilaiden sijoittamiseen perusopetusryhmiin. Suuntausta on perusteltu inkluusiolla, jonka mukaan erityisoppilaiksi luokitellut lapset kuuluvat yleisopetukseen, eivät pienryhmiin.

 

  • Inkluusion tavoite on kaunis. Teoria ja käytäntö eivät kuitenkaan kohtaa. Erityisopetuksen täydellisestä inkluusiosta ollaan innostuneita tutkijakammioissa ja toimistopöytien takana. Opettajat sen sijaan ovat helisemässä isoissa opetusryhmissä työrauhakysymysten äärellä, toteaa kokoomuksen varapuheenjohtaja Janne Sankelo.

 

Sankelo on toiminut työurallaan mm. Seinäjoella erityisopetuksen rehtorina ja Vaasassa erityisluokanopettajana.

 

Monissa tutkimuksissa sanotaan erityisoppilaiden oppivan paremmin yleisopetuksen luokissa ja inkluusion korostetaan lisäävän yhdenvertaisuutta. Tilalle ovat kuitenkin tulleet kasvavat perusopetusryhmät ja opettajien uupumus vaativan oppilasaineksen alla.

 

Inklusiivisessa luokassa pitäisi olla enemmän kuin yksi aikuinen, mikä vaatii lisäpanostusta esimerkiksi ohjaajiin. Tämä jätetään kuitenkin taloudellisista syistä usein tekemättä.

 

Sankelo ymmärtää, että 10 vuotta sitten oli välttämätöntä puuttua kasvaneeseen erityisopetuksen tarpeeseen:

  • 20 % ikäluokasta alkoi olla lausuntojen mukaan jonkinlaisen erityisen tuen tarpeessa. Eihän sellaiseen määrään erityisopetusta ollut kunnilla yksinkertaisesti varaa. Täydellistä inkluusiota voi perustella rahojen loppumisella, mutta oppilaan edulla sitä ei voi tehdä, koska se ei pidä kaikkien osalta paikkaansa, Sankelo toteaa.

 

  • Julkisuuteen tulee jatkuvasti opettajien hätähuutoja, että homma on repeämässä. Varsinkin käytöshäiriöisten siirtäminen perusopetukseen luokkiin on ollut virhe. Jos opettajat purnaavat tilanteesta, heillä sanotaan, että et hallitse ammattiasi ja asenteesi on 1980-luvulta, Sankelo päivittelee saamaansa palautetta.

 

  • Nyt on kiire painaa jarrua. Erityisopettajien aika menee byrokratian pyörittämiseen kun pitäisi olla luokassa. Suunta on väärä. Linjausten johdosta koko suomalaisen perusopetuksen laatu kärsii.

 

LISÄTIEDOT Janne Sankelo 050-5120519

 

 

Jaa artikkeli