KOKOOMUKSEN MAASEUTUVALTUUSKUNTA TUKEE SANKELOA VARAPUHEENJOHTAJAKSI

Kokoomuksen maaseutuvaltuuskunta tukee Janne Sankelon jatkokautta Kokoomuksen varapuheenjohtajana. Valtuuskunnan mielestä osaamisalueeltaan laaja ja alueellisesti tasapainoinen kokoomusjohto on välttämättömyys Suomen ja Kokoomuksen menestymiseen myös jatkossa. Kokoomuksen pitää profiltoitua sekä maaseudun että kaupunkien vahvaksi edunvalvojaksi.

Kokoomuksen valtteja ovat kansainvälisyys ja Eurooppa-osaaminen. Käynnissä olevat Euroopan Unionin rahoituskehysneuvottelut ovat maaseudun elinkeinojen kannalta erittäin tärkeät. Kokoomus tarvitsee vahvasta maa- ja metsätalouden osaamisestaan tunnetun Sankelon asiantuntemusta varapuheenjohtajana.

Maaseudun merkitys Suomen menestykselle on tulevaisuudessa entistä suurempi. Suomalaisten elintarvikkeiden vientimahdollisuus, metsäsektori ja luontomatkailu ovat Suomen kehityksen valtteja. Näiden kaikkien toimintaedellytysten kehittämiseksi Kokoomuksen johdosta on löydyttävä tietotaitoa maaseudun kehittämisestä.

Lisätietoja:
Maaseutuvaltuuskunnan varapuheenjohtaja
Marko Mäki-Hakola
040 5026810

Jaa artikkeli