SANKELO VAHVASTI SEINÄJOEN JA VAASAN LAAJAN PÄIVYSTYKSEN TAKANA

Kiitos Matti Jaakkolalle kysymyksistä liittyen Vaasan ja Seinäjoen laajaan päivystykseen. (Ilkka 13.6.2018)
On tärkeä tehdä yksiselitteisesti kaikille selväksi: Laajan päivystyksen sairaalat on oltava niin Seinäjoella kuin Vaasassa. Tämä on täysin selvä asia ja saa minun täyden tuen ja toiminnan.
Haluan tarkentaa muutaman asian Matti Jaakkolan lehtikirjoituksen johdosta. Jaakkolan mukaan Kokoomuksen kanta laajaan päivystykseen olisi nuijittu Kokoomuksen puoluehallituksessa. Puoluehallitus on tärkeä toimielin, mutta se ei ohjaa ajankohtaisia poliittisia päätöksiä. Eduskunta- ja ministeriryhmän kanta ja rooli on keskeisin.
Kokoomuksen kanta muodostettiin esitystä valmisteltaessa, hallituspuolueiden välisissä neuvotteluissa, eduskuntaryhmässä, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja lopulta eduskunnan äänestyksessä joulukuussa 2016. Missään näistä minulla ei ollut mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon, koska en ole kansanedustaja.
Vaasan vaalipiirin edunvalvonta epäonnistui tässä asiassa vähintään 50 prosenttisesti. Seinäjoelle päätös oli oikea, mutta Vaasalle täysin väärä. Oli virhe ja vääryys asettaa Vaasa ja Seinäjoki laajan päivystyksen osalta vastakkain ja myöntää vain toiselle laajan päivystyksen asema.
On syytä kerrata vuoden 2016 tapahtumat. Tein hartiavoimin työtä niin Seinäjoen kuin Vaasan puolesta. Seinäjoen osalta työ tuotti tulosta, mutta Vaasan tilanne oli Helsingissä vaikeuksissa. Tapasimme vaasalaisdelegaatiolla, johon kuuluivat minun lisäksi Marko Heinonen ja Seppo Rapo kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon asian tiimoilta marraskuussa 2016 ja vetosimme väkevästi Vaasan puolesta. Tästä myös Pohjalainen lehti uutisoi.
Joulukuussa 2016 perustuslakivaliokunta antoi asiasta lausuntonsa. Sen mukaan kielellisten oikeuksien pitää toteutua käytännössä. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunta teki mietinnön, joka oli pohjana eduskunnan ison salin äänestykselle.
Ennen sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätöstä Pohjalainen-lehti kysyi mielipidettäni asiasta. Lehdessä luki etusivulla: ”Sankelon mukaan selkeintä olisi siirtyä 12+1 malliin, 13 sairaalaa ei vaatisi koko sotepaketin avaamista”.
Perustuslakivaliokunnan ehdotukset olivat sellaiset, että tein selkeän johtopäätöksen: laajat päivystykset sekä Vaasaan että Seinäjoelle. Olin myös yhteydessä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniin ja kerroin kantani. Tätä mieltä olin silloin, olen edelleen ja tulen toimimaan tulevaisuudessakin sen puolesta täydellä voimalla.
Äänestyksessä päädyttiin 12 laajaan päivystyssairaalaan. Päätökseen lisättiin ponsi, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että erikoissairaanhoidon työnjaon uudistusta seurataan, ja jos aiheutuu toiminnallisia ongelmia tai potilasturvallisuus heikkenee tai tavoiteltua kustannustehokkuutta ei saavuteta, on ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.
Historian ja yhteiskuntaopin lehtorina toimineena tiedän, että yksi tutkimuksen tapa on kontrafaktinen historiankirjoitus, suomeksi sanottuna jossittelu. Jos olisin ollut eduskunnassa joulukuussa 2016 painamassa tämän lakiesityksen osalta nappulaa, olisin ajanut voimalla laajan päivystyksen sairaalat niin Seinäjoelle kuin Vaasaan.
Tämän tietävät kaikki lukuisat ystäväni ja tuttavani niin Seinäjoella kuin Vaasassa. Olisin kansanedustajana saanut eduskuntaryhmässä ja ministeriryhmässä Vaasan asian ongelmallisuuden paremmin esille ja saanut myös Vaasalle aikaiseksi myönteisen ratkaisun.
Maakunta-, sote- ja kasvupalvelu-uudistus tulee menemään syksyllä 2018 eduskunnassa niukasti läpi. Päätöksenteon haasteina ovat uudistuksen aikataulutus ja lainsäädännön notifikaatio EU:n toimielimissä ja eri oikeuslaitostasoilla. Hallituspuolueiden tahto tila tehdä ratkaisut on avainasemassa. Sote kaatuu tai tulee voimaan vain hallituspuolueiden enemmistön ratkaisujen myötä. Laajasta päivystyksestä on siis nyt voimassa oleva päätös, eikä Sote-uudistus siihen vaikuta.
Vaasan laaja päivystys hoidetaan kuntoon joko niin, että uudistuksen jatkotyössä otetaan esille eduskunnan päättämä ponsi ja ajetaan läpi muutos päivystysasetukseen tai eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa Vaasan laajan päivystyksen asia ratkaistaan myönteisesti hallitusohjelmassa ja eduskunta tekee tarvittavat päätökset. Tähän työhön tarvitsen vahvan tuen äänestäjiltä, jotta saan vääntövoimaa ja pääsen käytännön toimiin eduskuntaan.
Matti Jaakkola toteaa lopuksi: ennen kunnollista selvitystä on turha odottaa vaasalaisten ääniä. Tässä se nyt on ja näin muutos asiaan tehdään. Sankelo on aina äänestäjien ja pohjalaismaakuntien takana.
Janne Sankelo
Kokoomus
Kauhava

Jaa artikkeli