Sankelolta aloitteita pohjalaisista liikennehankkeista

Kokoomuksen kauhavalainen kansanedustaja Janne Sankelo on tehnyt seitsemän talousarvioaloitetta valtion vuoden 2020 talousarvioon.

Sankelon esittää määrärahan lisäämistä pääradan yleissuunnitteluun yhteysvälille Tampere-Seinäjoki sekä alemman tieverkon parantamiseen Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.

– Tampere-Seinäjoki on Suomen vilkkain yksiraiteinen rautatieosuus. Kapasiteetti on täydessä käytössä ja matkustajamäärät kasvavat entisestään. Suunnittelusta ei kuitenkaan ole tietoa. Se on ehdoton edellytys esimerkiksi merkittävän EU-rahoituksen saamiselle.

– Pohjanmaan tieverkon tilanne on vakava. Jos lisärahoitusta ei saada, osa alemmasta päällystetystä tieverkosta rapautuu niin huonoon kuntoon, että päällystepaikkaukset eivät enää auta. Ongelmallisia teitä pohjalaismaakunnissa on n. 670 kilometriä, Sankelo päivittelee.

Kantatie 67 yhteysvälillä Ilmajoki-Seinäjoki tarvitsee panostuksia. Sankelon mukaan on syytä aloittaa Ahonkylän, Rintalanmäen ja Siltalan eritasoliittymien suunnittelu. Teuvalle Sankelo esittää määrärahaa kantatie 67:n ja Komulantien liityntäkaistan suunnitteluun.

Kauhavan suunnalla talousarvioaloitteet koskevat seututie 725 Ylihärmä-Koivulahti välityskyvyn parantamista. Sankelo esittää myös uuden Alahärmä-Kortesjärvi -tielinjauksen suunnittelun aloittamista. Tie rakennettaisiin valtatie 19:ltä Alahärmän Piristä Kortesjärvelle kantatie 63:lle.

– Tieyhteyttä on esiselvitetty viimeksi 2000-luvun alussa Alahärmän ja Kortesjärven kuntien toimesta. Tien linjaus lähti näissä suunnitelmissa Alahärmän keskustasta Haaruksentien mukaisesti Alarannantien risteykseen, josta linja jatkui suoraan itään Syväjärven liittymän kohdalle kantatie 63:lle, Sankelo selvittää.

Laihian keskustaajaman yhteyteen Sankelo esittää Ratikylän alikulkukäytävää, joka yhdistää Laihian keskustan ja radan takana olevan Mäntymäen asuntoalueen. Liikenneongelma johtuu valtateiden 3 ja 18 uusista tiejärjestelyistä, joiden osana alikulku olisi pitänyt jo toteuttaa.

Jaa artikkeli