Sankelo: Hallituksen kanta avohakkuiden kieltoon on epäselvä

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelo hämmästelee perusteita esitykselle avohakkuiden totaalikiellosta valtion metsissä. Asiasta tehtyä kansalaisaloitetta käsitellään eduskunnassa torstaina.

Sankelon mukaan Metsähallitus on merkittävä puuraaka-aineen toimittaja Suomessa. Valtion mailta on korjattu puuta noin 6 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä on kattanut noin kahdeksan prosenttia teollisuuden tarvitsemasta puumäärästä.

– Valtion mailta korjataan puuta tasaisesti, mikä vähentää puumäärän vaihtelua markkinoilla ja tasapainottaa teollisuuden pitkän tähtäimen suunnittelua. Kansalaisaloitteessa esitetty avohakkuukielto ja siirtyminen vain jatkuvan kasvatuksen menetelmään vähentäisi puun tarjontaa, ellei hakkuualueiden määrää sitten kaksinkertaisteta. Tätä kansalaisaloitteen tekijät eivät ole pohtineet lainkaan.

Sankelo muistuttaa, että voimassa oleva metsälaki mahdollistaa monipuoliset metsien käytön menetelmät. Jatkuvan kasvatuksen on tarkoitus olla täydentävä osa kokonaisuutta. Se ei sovellu ainoaksi vaihtoehdoksi.

– Vastakkainasettelun sijaan on mielekkäämpää keskustella käsittelyvalikoimasta, jossa valitaan aina parhaiten kohteeseen ja metsänomistajan tavoitteisiin sopiva tapa käyttää metsää.

– Hallituksen kanta avohakkuiden kieltoon on epäselvä. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on luvannut äänestää aloitteen puolesta, kuten monet muut hallituspuolueen edustajat. Tämä ei lupaa hyvää suomalaiselle metsätaloudelle.

Sankelo sanoo, että avohakkuita tehdään alle prosentilla Suomen metsäalasta ja avohakkuut jäljittelevät itse asiassa luonnon omaa dynamiikkaa. Tasaikäiskasvatuksen vahvuuksia ovat vakiintuneet hoito- ja hakkuumenetelmät, joista on pitkä kokemus. Metsän kehitys ja tuotto pystytään ennustamaan luotettavasti ja metsän uudistamiseen ja tuhoihin liittyvät riskit tunnetaan hyvin.

-Talousmetsissä monimuotoisuutta turvataan lainsäädännöllä ja noudattamalla hyvän metsänhoidon suosituksia ja metsäsertifioinnin kriteereitä. Kun Suomessa käytetään metsää, tilalle istutetaan uusi. Ei anneta tahojen, jotka eivät tunne suomalaisten metsänhoitoa määritellä tekemisiämme, Sankelo muistuttaa

Jaa artikkeli