Kansanedustajat Ovaska ja Sankelo: Kolmostien kehittämistä jatkettava

Kansanedustajat Ovaska ja Sankelo: Kolmostien kehittämistä jatkettava

Valtatie 3:n eduskuntaverkoston puheenjohtaja Jouni Ovaska (kesk.) ja varapuheenjohtaja Janne Sankelo (kok.) vaativat valtatien 3 tieinvestointien edistämistä jatkossakin.

– Hämeenkyrön väylän rakentaminen on tärkeä ja odotettu hanke, joka toteutuessaan nopeuttaa Kolmostien pitkän matkan liikennettä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Valtatie ei kuitenkaan pääty Hämeenkyröön, vaan kehitettävää riittää pohjoisempanakin, Ovaska toteaa.

Ovaskan mukaan toteuttamiskelpoisia hankkeita ovat Ikaalisten Mansoniemi-Riitiala -väli ja Parkanon Alaskylä-Parkano -väli.

– Erityisesti Mansoniemen ja Riitialan välinen osuus on tullut surullisenkuuluisaksi onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden vuoksi. Niin ikään Alaskylä-Parkano -väli ei täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Molemmat tieosuudet ovat mutkaisia, mäkisiä ja sisältävät vaaran paikkoja, Ovaska esittelee.

Sankelo nostaa esiin valtateiden 3 ja 19 risteysalueen hankkeen Jalasjärvellä sekä Vaasassa valtateiden 3 ja 8 Pitkämäen eritasoliittymän kehittämisen liikennejärjestelyineen.

– Valtatie 3 -ryhmä on asettanut Jalasjärven risteyksen edunvalvontansa kärkeen. Risteys on muodostunut vaaralliseksi pullonkaulaksi ja hidastaa valtakunnan rahtiliikennettä. On huomioitava, että Kurikan kaupunki on hankkeessa vahvasti mukana, Sankelo linjaa.

– Pitkämäen eritasoliittymä on kahden tärkeän runkotien risteys, jonka kehittämisellä parannettaisiin turvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeella itsellään olisi myös merkittäviä työllisyysvaikutuksia, Sankelo lisää.

Molemmat kansanedustajat toteavat, että Valtatie 3:n Jalasjärvi-Laihia -osuus on saatava osaksi pääväyläverkkoa.

– Kyseisellä osuudella on merkittävää tavaraliikennettä. Jalasjärven ja Laihian välinen osuus on valtakunnallisesti merkittävä ja se on osa eurooppalaista E12-tietä, jonka tulisi olla luokitukseltaan yhtenäinen. Tie tulisi ehdottomasti kirjata osaksi pääväyläasetusta, Sankelo toteaa.

Jaa artikkeli