SANKELO: PANOSTUKSET POHJANMAAN LIIKENTEESEEN TUOVAT HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

Kokoomuksen kauhavalainen kansanedustaja Janne Sankelo on tehnyt 11 talousarvioaloitetta valtion vuoden 2021 talousarvioon.

Sankelo uudistaa aloitteensa määrärahan lisäämisestä kaksoisraiteen yleissuunnitteluun yhteysvälille Tampere-Seinäjoki sekä alemman tieverkon parantamisesta Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.

– Tampere-Seinäjoki -yhteysvälin kapasiteetti on kuormittunut. Kyseessä on Suomen vilkkain yksiraiteinen rautatieosuus. Pohjanmaan tieverkon tilanne on heikentynyt ja tekohengityksen sijasta tarvitaan lisäpanostusta, Sankelo muistuttaa.

Sankelo esittää rahaa myös tärkeisiin maakunnallisiin tiekohteisiin. Tällaisia ovat muun muassa valtatien 19 ja kantatien 63 risteysalueen kehittäminen Kauhavalla, valtatien 19 valaistus Luopajärven ja Rengonharjun välillä sekä Kaartusentien perusparannus ja päällystystyö Alajärvellä.

– Valtatie 19 -kehitystyötä pitää jatkaa. Tavoitteena tulee olla nelikaistaisuus välillä Seinäjoki-Lapua ja liikenteen pullonkaulojen avaaminen Kauhavalla, Sankelo linjaa.

Lisäksi Sankelo on tehnyt talousarvioaloitteet seututien 725 päällystystyöstä, Kauhavan Kauppatien peruskorjauksesta, paikallistien 7233 perusparannuksesta, kantatien 67 ja Komulantien liityntäkaistan suunnittelusta ja uuden Alahärmä-Kortesjärvi -tielinjauksen suunnittelusta.

– Olen laatinut talousarvioaloitteet kentältä saadun palautteen pohjalta. Keskeisenä perusteena esityksille ovat alueen elinkeinoelämän ja henkilöliikenteen tarpeet, Sankelo huomauttaa.

Alueen kansanedustajat ovat tehneet myös yhteisiä talousarvioaloitteita pohjalaisista tiehankkeista. Sankelo pitää yhteistyötä liikenneasioissa tärkeänä.

– Erityisesti pääväylien kehittäminen on pitkäjänteistä vaikuttamistyötä. Valtatien 3 hankkeet Vaasassa ja Jalasjärvellä luovat elinkeinoelämällemme uusia mahdollisuuksia. On tärkeää, että voimme sopia kärkihankkeiden edistämisestä yhdessä, Sankelo päättää.

Jaa artikkeli