Kokoomuksen Sankelo: Kotimaisten lämmityspolttoaineiden saatavuus on turvattava

Kauhavalainen kansanedustaja Janne Sankelo on huolissaan kotimaisten lämmityspolttoaineiden huolto- ja toimitusvarmuudesta.

– Alkuvuoden pakkaskausi on jälleen paljastanut Suomen heikot valmiudet selvitä äkillisesti kasvavasta energian kysynnästä. Kaiken lisäksi energiaturpeen verotuksen tuntuva kiristäminen on johtanut turpeen energiakäytön jyrkkään ja hallitsemattomaan alasajoon. Merkittävä määrä alan toimijoita on lopettamassa toimintansa lähivuosina, Sankelo toteaa.

Nykyinen energiaturpeen kohtuullinen saatavuus on peruja vuoden 2018 hyvältä tuotantokaudelta, mutta tuotannon vähentyessä varastot ovat jatkossa hupenemassa nopeasti.

– Kehitys tulee johtamaan merkittäviin lämmöntuotanto-ongelmiin lähivuosina. Lämmön tuottamiseen tarkoitetut uudet teknologiat eivät ehdi täyttämään syntyvää kuilua nopealla aikataululla. Energiaturvetta tullaan korvaamaan lähinnä ulkomaisilla puupolttoaineilla. Tässä ei ole järjen häivää, Sankelo moittii.

Sankelo on jättänyt asiasta valtioneuvostolle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä Suomen energiahuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi lähivuosina ja mikä on Vapon rooli näiden tavoitteiden toteutumisessa.

– Valtion energiayhtiö Vapo on ilmoittanut, että energiaturpeen saatavuus olemassa oleviin kattilalaitoksiin turvataan. Hallituksen politiikkatoimet ja keskeisten päättäjien lausunnot ovat kuitenkin ristiriidassa Vapon ilmoittamiin tavoitteisiin nähden. Suomen energiapolitiikka tarvitsee vakautta ja ennustettavuutta, Sankelo linjaa.

Jaa artikkeli