Kokoomuksen Sankelo: Kunnille korvauksia susikuljetuksista

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelon mielestä kunnilla ei ole velvollisuutta toimia epäonnistuneen susipolitiikan maksumiehinä.

– Monet kunnat joutuvat järjestämään tällä hetkellä koulukuljetuksia oppilaille sen takia, että sudet ovat tulleet liian lähelle ihmisiä. Vanhempien ja koululaisten huoli asiasta on aiheellinen. Koululaisten turvallinen koulutie pitää varmistaa.

Sankelo katsoo, että kunnat ovat poikkeuksellisen tilanteen johdosta oikeutettuja saamaan korvauksia valtiolta, jos joutuvat järjestämään ylimääräisiä koulukuljetuksia susien aiheuttaman uhan vuoksi.

– Susien ja ihmisten kohtaamisia on tapahtunut erityisesti Länsi-Suomessa. Vaaratilanteita on yhä enemmän ja riski kasvaa. Kunnat ovat joutuneet reagoimaan tilanteeseen järjestämällä kuljetuksia myös sellaisille oppilaille, joiden koulumatkan pituus ei normaalisti riittäisi kuljetusetuun.

Suden kannanhoidollisen metsästyksen pikainen käynnistäminen on ainoa vaihtoehto löytää pysyvä tasapaino tilanteeseen.

– Hallituksen on kiirehdittävä kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista. Muissa Pohjoismaissa ratkaisut on löydetty ja metsästys aloitettu. Talonpoikaisjärjellä ajateltuna Suomi ei voi tehdä poikkeusta asiassa.

Sankelo on jättänyt asiasta valtioneuvoston vastattavaksi kirjallisen kysymyksen.

Jaa artikkeli