Kokoomuksen Risikko ja Sankelo: Myös talousvaikeuksissa olevien maatalousyrittäjien on voitava saada lomituspalveluja

Kokoomuksen Risikko ja Sankelo: Myös talousvaikeuksissa olevien maatalousyrittäjien on voitava saada lomituspalveluja

Kokoomuksen kansanedustajat Paula Risikko ja Janne Sankelo ovat huolissaan maatalousyrittäjien lomituspalveluiden saatavuudesta tilanteissa, joissa yrittäjä hakee apua taloudellisista velvoitteista selviämiseen.

”Talousvaikeuksissa olevan maatalousyrittäjän ei ole mahdollisuus saada yksityishenkilön velkajärjestelyn tai yrityssaneerauksen hakemisen aikana lomituspalvelua, vaikka hänen elämäntilanteensa saattaa olla hyvin raskas, ja hän on voinut jopa sairastua”, Risikko ja Sankelo toteavat.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan ohjeiden mukaan lomitusta ei voida myöntää tilalle, jonka velkajärjestelyasia on vireillä käräjäoikeudessa. Ei edes sairastapauksissa.

Melan ohjeiden mukaan Suomen lomitusjärjestelmän on noudatettava Euroopan unionin kilpailupolitiikan valtiontukisäännöksiä, joiden mukaan lomituspalveluja ei saa myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle tai yritykselle, jolla on komission päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys. Lomituksen saannin estää myös käräjäoikeudessa vireillä oleva hakemus yrityssaneeraukseen, yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai konkurssiin.

Yksityishenkilön velkajärjestelyn vahvistettu maksuohjelma, tai yrityksen vahvistettu saneerausohjelma ei estä saamasta lomitusta. Tilanne on kuitenkin toinen ennen ohjelman vahvistamista, velkajärjestelyn hakuvaiheessa.

”Investointituissa on ymmärrettävää, että uutta tukea ei myönnetä pahoissa talousvaikeuksissa olevalle. Sen sijaan sosiaaliturvan luonteista lomituspalvelua pitäisi myös talousvaikeuksissa olevan, jopa sairastuneen, henkilön saada.  On väärin, että talousvaikeuksissa painiva viljelijä jätetään yksin. Tällöin lomituspalveluille on usein suuri tarve niin ihmisen kuin eläimen hyvinvoinnin näkökulmasta”, Risikko ja Sankelo arvioivat.

Risikko ja Sankelo ovat jättäneet asiasta valtioneuvoston vastattavaksi kirjallisen kysymyksen.

”Miten hallitus aikoo varmistaa, että maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada lomituspalveluja myös yrityssaneerauksen hakemisen tai yksityishenkilön velkajärjestelyn hakemisen aikana”, Risikko ja Sankelo kysyvät hallitukselta.

Jaa artikkeli