Kokoomusedustajat: Energiaturpeen alasajoa on tasapainotettava

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mukaan energiaturpeen merkittävästä käytöstä tulee luopua vuoteen 2032 mennessä huoltovarmuusnäkökulmat huomioiden. Samalla tulee jatkossakin huolehtia turpeen riittävästä tarjonnasta kuivikkeisiin, ruuantuotannon kasvualustoihin ja korkeamman jalostusasteen tuotteisiin.

Kokoomuksen kansanedustajat Janne Sankelo, Heikki Autto ja Markku Eestilä muistuttavat, että tavoitteena tulee olla energiaturpeen käytön hallittu vähentäminen. Toimialalla on tällä hetkellä vakavia merkkejä syöksykierteestä, joka ajaa ja on jo ajanut alan yrittäjiä erittäin vaikeaan tilanteeseen. Energiaturpeen nopeakaan käytön väheneminen ei saa johtaa ainespuun polttoon eikä Suomen energiahuollon toimitus- ja huoltovarmuuden heikkenemiseen. Kokoomuksen mukaan on selvää, että päästöoikeuden hinnan kohoaminen yli 40 euron tasoon hiilitonnilta puolittaa energiaturpeen käytön selvästi ennen vuotta 2025.

Turvetyöryhmän julkaisemasta raportista kokoomus haluaa nostaa esiin kaksi esitystä, jotka on syytä toteuttaa tilanteen johdosta kiireellisesti.

– Nostamalla verovapaan energiaturpeen käytön rajaa 5000 MWh:sta 10 000 MWh:n saataisiin lievennystä syöksyyn. Tällainen nopea, määräaikainen ja tarkkaan kohdennettu kevennys auttaisi erityisesti pienten kunnallisten lämpölaitosten kustannuspaineita tasapuolisesti eri puolilla maata. Samalla se antaisi lisäaikaa turvetuottajille sopeutua tilanteeseen ja mahdollistaa osaltaan kasvu- ja kuiviketurpeen toimitusvarmuutta lähivuosina.  Muutos olisi hyvä myös huoltovarmuuden kannalta, sillä se mahdollistaisi, että eri puolilla maata olisi lähivuosinakin turvetuotantoa ja energiaturvetta varastoissa kriisiaikojen varalta, toteaa kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelo.

Kokoomuksen mukaan verovapaan käytön rajan nosto tulisi tehdä määräaikaisesti, esimerkiksi 5 vuodeksi. Silloin se tasapainottaisi yllätyksenä tulleen päästöoikeuksien kallistumisen äkillistä rajua vaikutusta, mutta ei estäisi etenemistä kohti hallittua maalia eli polttoturpeen korvaamista vuoteen 2032 mennessä. Näin ollen esitetty malli hidastaisi hallitsemattoman alasajon negatiivisia vaikutuksia, ilman että se uhkaa ilmastotavoitteita.

– Energiaturvetta on jo korvattu tuontihakkeella. Jos energiaturpeen hallitsematon alasajo jatkuu, se johtaa hakkeen tuonnin kasvuun ja ajaa monet turvealan urakoitsijat ja alihankkijat kohtuuttomiin taloudellisiin vaikeuksiin. Hallitsemattomalla alasajolla on kielteiset vaikutukset Suomen huoltovarmuudelle ja metsäteollisuuden raaka-ainehankinnalle, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän käsityksen mukaan erityisesti pienet yritykset tarvitsevat taloudellista tukea välittömästi. Oikeuden mukaisen siirtymän rahasto ei mahdollista tuottajien taloudellisen ahdingon nopeaa ja suoraa tukemista.

– Tämän johdosta kokoomus kannattaa turvetyöryhmän raportissa esitettyjä toimia, joilla voidaan nopeasti auttaa konkurssiuhan ja oman omaisuuden menettämisen uhan alla eläviä urakoitsijoita ja alihankkijoita. Raportissa esitettyjä kannatettavia keinoja ovat mm. tuotantoalueiden lunastus, valtion takaamat lainat ja suorat avustukset, toteaa kansanedustaja Markku Eestilä.

Jaa artikkeli