Kokoomuksen Sankelo: Veitsiluodon kaltaisia iskuja on ehkäistävä konkreettisilla toimilla

Kokoomuksen kansanedustajan Janne Sankelon mukaan Stora Enson päätös sulkea Kemin Veitsiluodon tehdas kertoo paperin heikkenevän kysynnän lisäksi laajemmin suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä.

– Päätös sulkea tehdas on ikävä uutinen maamme viennille, mutta erityisen raskas se on tehtaalta leipänsä saaneille ihmisille ja perheille. Hallituksen on luettava tästä yksi viesti: kotimaisen tuotannon kilpailukyvystä on huolehdittava, Sankelo paaluttaa.

Sankelo nostaa sähköistämistuen yhdeksi konkreettiseksi esimerkiksi kilpailukyvyn tukemisesta.

– Hallituksen kaavailema sähköistämistuki ei saa jäädä torsoksi ja hallituksen on sitä kiirehdittävä. Sähköistämistuella tasattaisiin päästökaupan korottamaa sähkön hintaa ja turvattaisiin teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, Sankelo luettelee.

Hallituksen on Sankelon mukaan tehtävä konkreettisia tekoja kilpailukyvyn parantamiseksi ja vihreän siirtymän toteuttamiseksi.

– Hallitus on tilannut ilmasto- ja kestävyystiekarttoja, mutta sähköistämistuki olisi konkreettinen tapa tuoda esiin teollisuuden investointi- ja ilmastopotentiaalit. Vastaavasti hallituksen on myös huolehdittava, että puunkäyttö on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää. Töitä riittää myös Brysselin päässä, Sankelo toteaa.

Sankelon mukaan suomalaisen puunjalostuksen mainetta ei pidä vesittää antamalla mielikuvaa, että meillä puutavara kelpaa pelkästään energiaksi.

– Hallituksen on toimillaan huolehdittava, ettei jalostuskelpoista runkopuuta ohjaudu polttoon, Sankelo päättää.

Jaa artikkeli