Kokoomuksen Sankelo: Länsi-Suomi on edelleen takamatkalla väyläverkon määrärahoissa

Kokoomuksen kauhavalainen kansanedustaja Janne Sankelo on tehnyt 12 talousarvioaloitetta valtion vuoden 2022 talousarvioon.

Sankelon mielestä Länsi-Suomi on edelleen takamatkalla määrärahoissa suhteessa muuhun Suomeen ja tätä eroa on kurottava kiinni täsmäpanostuksilla pohjalaiseen liikenneverkkoon.

Sankelo uudistaa aloitteensa määrärahan lisäämisestä kaksoisraiteen suunnitteluun yhteysvälille Tampere-Seinäjoki sekä alemman tieverkon parantamisesta Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella.

– Tampere-Seinäjoki -yhteysvälin kapasiteetti on kuormittunut. Budjetissa on panostuksia turvalaitteisiin, mutta tärkein tavoite on edelleen kaksoisraiteen rakentaminen. Kyseessä on Suomen vilkkain yksiraiteinen rautatieosuus, Sankelo muistuttaa.

– Pohjanmaan alemman tieverkon tilanne on vaikea. Esimerkiksi Ahonkyläntie Kurikassa on aktiivikäytössä oleva tie, jonka kunto ja käyttömäärät eivät kohtaa. Vastaavia teitä löytyy eri puolilta Pohjanmaata. Yritykset ja asukkaat ovat vaikeuksissa teiden varsilla ja ovat jatkuvasti yhteydessä. Ongelmaan tarvitaan nopeita toimenpiteitä, Sankelo linjaa.

Sankelo esittää panostuksia tärkeisiin maakunnallisiin tiekohteisiin. Tällaisia ovat muun muassa valtatien 19 ja kantatien 63 risteysalueen kehittäminen Kauhavalla, Alahärmän tiejärjestelyt ja Ilmajoki–Seinäjoki yhteysvälin kehittäminen.

– Valtatie 19 -kehitystyötä pitää jatkaa. Tavoitteena tulee olla nelikaistaisuus välillä Seinäjoki-Lapua ja liikenteen pullonkaulojen avaaminen Kauhavalla, Sankelo linjaa.

Lisäksi Sankelo on tehnyt talousarvioaloitteet Kauhavan Kauppatien peruskorjauksesta, Ylihärmä-Viemerö -paikallistien perusparannuksesta, kantatien 67 ja Komulantien liityntäkaistan suunnittelusta, Kaartusentien parantamisesta Alajärvellä ja uuden Alahärmä-Kortesjärvi -tielinjauksen suunnittelusta.

– Olen laatinut talousarvioaloitteet kentältä saadun palautteen pohjalta. Keskeisenä perusteena esityksille ovat alueen elinkeinoelämän ja henkilöliikenteen tarpeet, Sankelo huomauttaa.

Alueen kansanedustajat ovat tehneet myös yhteisiä talousarvioaloitteita pohjalaisista tiehankkeista. Sankelo pitää yhteistyötä liikenneasioissa tärkeänä.

– Pääväylien kehittäminen on pitkäjänteistä vaikuttamistyötä. Valtatien 3 hankkeet Vaasan suunnalla ja Jalasjärvellä luovat elinkeinoelämällemme uusia mahdollisuuksia. On tärkeää, että voimme sopia kärkihankkeiden edistämisestä laajalla poliittisella rintamalla, Sankelo päättää.

Jaa artikkeli