Janne Sankelo: Kokoomus sai hallituksesta tukea delegoidun säädöksen kuoppaamiseen

Eduskunnan talousvaliokunta käsitteli tänään valtioneuvoston U-kirjelmän uusiutuvaa energiaa koskevasta ns. RED II -direktiivistä. Komission direktiiviehdotukseen sisältyy uutena asiana EU-lainsäädäntöön kaskadiperiaate sekä uusi säädösvallan siirto komissiolle koskien biomassan käytön kaskadiperiaatetta ja ainespuun käytön rajoittamista energiantuotannossa. Kaskadiperiaatteella tarkoitetaan metsäbiomassan resurssitehokasta käyttöä.

Talousvaliokunta yhtyi kokouksessa kokoomuksen kantaan, että Suomen tulisi edellyttää, ettei komissiolle myönnetä komission esityksen mukaista toimivaltaa biomassan kaskadikäyttöä koskevan delegoidun säädöksen antamiseksi. Kokoomuksen ehdotuksesta valiokunnan kanta muuttui selvästi tiukemmaksi, kun alun perin kyse oli vain delegoidun säädösvallan täsmentämisestä.

”Tämä on vahva viesti hallitukselle, miten Suomen metsäpolitiikan kansallisena pysymistä pitää ajaa vahvemmin EU:ssa. Ei riitä, että hallituspuolueiden edustajat kertovat suomalaisissa kahvipöydissä asian tärkeydestä ja hyvistä metsänhoitokäytännöistämme, jos hallituksen kannat EU:n neuvottelupöytiin jäävät ympäripyöreiksi”, kokoomuksen talousvaliokunnan jäsen Janne Sankelo sanoo.

Delegoidut säädökset ovat olleet syksyn aikana esillä kestävän rahoituksen kriteerien määrittämisen yhteydessä. Delegoiduilla säädöksillä siirretään säädösvaltaa komissiolle, mikä on osoittautunut hyvin ongelmalliseksi metsiemme erityispiirteiden huomioimisen kannalta esimerkiksi kestävän rahoituksen ympäristökriteerien kohdalla.

”Kiitän edustajakollegoita yli hallitus-oppositiorajojen, että nyt otimme laajemmalla rintamalla selkeän kannan, ettei komissiolle annettaisi toimivaltaa antaa delegoitua säädöstä kaskadiperiaatteen soveltamisesta biomassoille”, Sankelo sanoo.

Kaskadiperiaate ei ole uusiutuvan energian yhteydessä tarkkarajaisesti määritelty ja se voi käytännössä johtaa metsäbiomassan käytön tarpeettomaan rajaamiseen sekä lisäsääntelyyn.

”Metsäbiomassan ja metsäteollisuuden sivuvirtojen kiertotalousajattelun mukainen rooli on uusiutuvan energian tavoitetasomme saavuttamisessa merkittävä, eikä sääntelyn yksityiskohtia tulisi siten jättää komission antaman delegoidun säädöksen varaan”, kokoomuksen kansanedustaja Sankelo päättää.

Jaa artikkeli