Kokoomusedustajat: EU:n ilmastotoimien sosiaalirahaston perustaminen estettävä

Kokoomuksen kansanedustajat Sanni Grahn-Laasonen, Pia Kauma ja Janne Sankelo vaativat hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin EU:n sosiaalirahaston perustamien estämiseksi. EU:lle suunniteltavalla ilmastotoimien sosiaalirahastolla kompensoitaisiin 55-valmiuspaketin tuomaa taloudellista taakkaa mm. haavoittuvassa asemassa oleville kotitalouksille, tieliikenteen käyttäjille ja mikroyrityksille eri puolella unionia. Esityksessä rahasto rahoitettaisiin siten, että jäsenmaat luovuttaisivat neljäsosan uuden tieliikenteen ja rakennusten lämmityksen päästökaupan huutokauppatuloista EU:n omiksi varoiksi.

”Pidämme tärkeänä, että EU:n ilmastopaketti on kunnianhimoinen. Suomen tulee edistää sellaista Eurooppaa, joka kasvaa kestävästi niin taloudellisesti kuin ekologisestikin. Sosiaalirahasto on paketin ongelmallisin osa, väärä keino ja askel tulonsiirtounionin suuntaan. Eduskunnan jo elpymisvälineen yhteydessä ottamia kantoja on kunnioitettava”, toteaa talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen.

Jos massiivisilla tulonsiirroilla palkitaan niitä maita, jotka ovat hoitaneet ilmasto- ja energiatehokkuustoimensa huonommin kuin Suomi ja monet muut vastuulliset maat, on käytäntö paitsi epäoikeudenmukainen, johtaa se myös päästöjen lisääntymiseen, kun rahaa ohjataan vähemmän energiatehokkaissa maissa fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

”Näemme, että rahasto on tarpeeton alisuoriutujien tukikeino, jossa käytännössä siirretään kymmeniä miljardeja rahaa niille jäsenmaille, joissa päästöt asukasta kohden ovat korkeimmat. Suomi joutuisi muun muassa puolalaisten tai romanialaisten kohoavien sähkölaskujen maksajaksi”, Pia Kauma sanoo.

Kokoomuksen valiokuntaryhmä ei hyväksy EU:n kehittämistä epäsymmetriseksi tulonsiirtounioniksi, eikä EU:n omia varoja ei tule käyttää kansallisen sosiaaliturvan rahoittamiseen. Kokoomus katsoo, että EU:n omat varat tulee käyttää elvytysvelan (NGEU-velka) maksuun. Kokoomuksen mielestä sosiaaliturva ei kuulu eikä sen pidä kuulua EU:n toimivaltaan.

Kokoomuksen mielestä Suomen on osallistuttava aktiivisesti keskusteluun unionin uusista omista varoista ja arvioida tulevia ehdotuksia, kuten hiilidioksidipäästöjen tullimekanismia ja digitaaliveroa. EU:n omia varoja kehittämällä voidaan esimerkiksi vähentää elpymisvälineen takaisinmaksusta jäsenvaltioille aiheutuvaa maksuosuutta.

”Tässä on valitettavasti aineksia elpymispaketti kakkoseksi, vaikka sen pitää olla ainutkertainen järjestely. Mikäli ilmastopäätöksien johdosta EU:n jäsenmaiden kotitaloudet ovat taloudellisissa vaikeuksissa, jäsenmaat voisivat käyttää päästökauppatulojaan vaikutusten lieventämiseen. Muutokset omien varojen järjestelmään eivät saa lisätä Suomen maksuosuutta ja päätökset EU:n omista varoista tulee säilyttää yksimielisen päätöksenteon piirissä. Komission esittämistä uusista tulolähteistä muovivero ja päästökauppajärjestelmän laajentaminen olisivat sen sijaan Suomelle edullisia tapoja kasvattaa EU:n omia varoja”, Janne Sankelo päättää.

Jaa artikkeli