Kokoomuksen Sankelo ja Vestman: Tuontihaketta korvattava kotimaisella turpeella ja hakkeella

Kokoomuksen kansanedustajat Janne Sankelo ja Heikki Vestman haluavat, että Suomi varautuu Ukrainan kriisin ja talouspakotteiden aiheuttamaan tilanteeseen energiahuollossa välittömästi. Metsähakkeen osuus Suomen lämmöntuotannosta on noin neljännes. Siitä noin viidesosa tuodaan Venäjältä.

– Venäläinen tuontihake on muuttuneessa turvallisuustilanteessa riski lämmöntuotannolle. Käsityksemme mukaan käynnissä oleva lämmityskausi voidaan Suomessa hoitaa olemassa olevilla polttoaineilla. Hallituksen on kuitenkin kiireesti aloitettava tehostettu varautuminen seuraavaan lämmityskauteen. Toimenpiteitä tarvitaan myös huoltovarmuusmenettelyissä, Sankelo ja Vestman toteavat.

Kokoomusedustajien mielestä metsähakkeen tuonti on korvattavissa siten, että ensi kesänä nostetaan merkittävästi energiaturpeen tuotantoa ja tehostetaan kotimaisen hakkeen hankintaa.

– Päätetty turvetuotantokoneiden romuttaminen on pysäytettävä. Lisäksi on tarpeen tehdä tarvittavat veromuutokset energiaturpeen kilpailukyvyn varmistamiseksi muuttuneessa tilanteessa. Hallituksen tulee myös tukea metsähakkeen tuotantoa vahvistamalla nuoren metsän hoidon Kemera-rahoitusta keventämällä sen ehtoja ja lisäämällä tuen määrää, Sankelo toteaa.

Pitkän aikajänteen päästövähennyksiä energiaturvallisuuden lisääminen turpeen avulla ei vaaranna.

– Venäjän hyökkäyssota on kriittinen muistutus, että turvallisuus ja omavaraisuus on pidettävä energiapolitiikan keskiössä kohtuullisen hinnan ja ilmastotavoitteiden ohella. Juuri nyt on kriittistä vähentää riippuvuutta venäläisestä energiasta, joka on Venäjälle voimapolitiikan väline, Vestman toteaa.

Jaa artikkeli