You are currently viewing EU:n energiaomavaraisuus lisää investointeja

EU:n energiaomavaraisuus lisää investointeja

Euroopan unionin suuri tarina on olla rauhanliike. Euroopan unionin edeltäjän Euroopan hiili- ja teräyhteisön tarkoituksena oli sitoa Ranska ja Saksa taloudellisesti yhteen niin että pitkä vihanpito maiden välillä saataisiin loppumaan. Tavoitteessa on onnistuttu hyvin. Samaa strategiaa päätettiin kokeilla Neuvostoliiton raunioille syntyneen Venäjän kanssa. Saksa rakensi valtavan riippuvuussuhteen Venäjän energiaan ja lopetti ydinvoiman käytön. Laskelma meni pieleen, koska Venäjä on Venäjä. Sitä ei ensisijaisesti kiinnosta taloudellinen hyvinvointi vaan naapurialueiden alistaminen valtansa alle. Nyt virheiden hintana Saksa laajentaa kivihiilialueitaan ja ostaa kaapelia pitkin pohjoismaista kaiken liikenevän uusiutuvan energian. Tällä on vaikutuksensa sähkön hintavaihteluihin myös Suomessa.

EU:n energiapolitiikan on näytettävä suuntaa, mutta jätettävä työ yrityksille. Seuraavina vuosina Euroopan unionin on panostettava ydinvoiman lisärakentamiseen, uusiutuvan energian saatavuuteen ja uusiin investointeihin esimerkiksi akkuteollisuuteen. Tämä avaa myös suomalaiselle osaamiselle mahdollisuuksia. Investoinnit on saatava käyntiin, mutta kilpailu maailmanmarkkinoilla kovaa. Tunnelin päässä häämöttää vetytalous, mutta matka sinne on pitkä.

Suomen näkökulmasta on olemassa riski sille, että puhdas energia tuotetaan pohjois-Euroopassa, mutta niihin pohjautuvat investoinnit tehdään keski-Eurooppaan.

Tuulivoiman rakentaminen on voimakkaassa kasvussa. Samalla kasvaa tarve säätövoimalle. Tuulettomana pakkaspäivänä tarvitaan Suomessa korvaavaa tuotantoa. Energiansaanti on turvattava kaikissa sääolosuhteissa. Oma lukunsa on energiaturve, joka on Suomen erityispiirre ja huoltovarmuuspolttoaine. Päästökauppa on vienyt sen kilpailukykyä, mutta Suomi ei edelleenkään selviä tiukan paikan tullen ilman turvetta. Seuraavan europarlamentin yksi tehtävä on huolehtia siitä, että turve pysyy sallittujen aineiden listalla. On myös huomioitava, että turpeella on muitakin käyttökohteita ruuantuotannon kasvualustana ja raaka-aineena korkeamman jalostusasteen tuotteille.

Euroopan unionin energiapolitiikan on oltava kokonaisuus, jossa huomioidaan kestävyys ja jäsenmaiden erityispiirteet. Suomesta löytyy merkittävää osaamista uusiin teknologioihin. Euroopan parlamentti on hyvä vaikutuspaikka uusien työpaikkojen syntymiselle Suomeen.

Janne Sankelo

eurovaaliehdokas (Kok)

Kauhava

Jaa artikkeli