AAA – Arvot, Alueet, Aate

Arvot

Kodista saamme elämän eväät ja perinteiset arvot antavat meille turvaa.
On tärkeää että kuulumme porukkaan ja välitämme toisistamme. Se antaa
voimaa myös silloin, kun asiat eivät etene suunnitellusti.

Suomalainen hyvinvointi lähtee työn arvostamisesta. Työ on parasta
sosiaaliturvaa. Meitä kaikkia tarvitaan Suomen rakentamiseen. Osaaminen
on valttikorttimme.

Suomalaisuuden vahvuus on se, että taustoista riippumatta jokaisella on
mahdollisuus yrittää ja onnistua. Niin tulee olla jatkossakin.

 

Alueet

Kokoomus on vahvassa asemassa suomalaisessa politiikassa. Hallituskausien jälkeen nyt vaikutetaan oppositioasemasta.  Suomalaiset luottavat Kokoomukseen. Edelläkävijän paikan vahvistaminen edellyttää uudistuvaa otetta ja uskottavuuden kasvua koko Suomessa.

Suomi tarvitsee uusia tekijöitä ja tarinoita. Kokoomuksella on kysyntää
alueiden puolestapuhujana. Yrittäjyys kantaa eteenpäin kaikkialla.

Tehdään yhdessä koko Suomesta menestystarina. Talonpoikaisjärki ja kohtuus antavat pohjan oikeudenmukaisille päätöksille.

 

Aate

Kokoomuksen aate kestää, vaikka maailma ympärillä muuttuu. Kokoomus elää
ja hengittää laajana sinivalkoisena kansanliikkeenä, jossa on katto
korkealla ja seinät leveällä.

Vierivä kivi ei sammaloidu. Järjestötyön merkitys on muistettava hallitusvastuunkin painaessa.

Aatteen palo ja syke on pidettävä yllä.

Voitolliset vaalit rakennetaan tulevaisuudessakin aktiivisissa
yhdistyksissä. Jatketaan aitoa ihmisten kuuntelemista turuilla ja
toreilla!

Close Menu