Green Deal tarvitsee talonpoikaisjärkeä

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Green Deal on toimenpidepaketti, jolla tuetaan tavoitetta ilmastoneutraalista EU:sta vuonna 2050. Suomen maatalouden osalta suurin kysymysmerkki liittyy tällä hetkellä tukirahojen kanavointiin: miten kiristyvät vaatimukset ja rahoitus kohtaavat?

Hallitus teki Suomen EU-puheenjohtajakaudella esityksen monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Esitystä on luonnehdittu Euroopan kentillä vanhanaikaiseksi ja kunnianhimottomaksi. Vain muutama jäsenmaa antoi sille vaimeaa tukea.

Siinä missä komissio ehdotti seitsemän vuoden budjetiksi 1,11 prosenttia jäsenmaiden BKT:stä, ehdotti Suomi 1,07 prosenttia. Sadasosilla on merkitystä tämän kokoluokan summissa: Suomen esitys ei riitä maatalouden tarpeisiin eikä se vastaa brexitin jälkeiseen muuttuneeseen eurooppalaiseen toimintaympäristöön.

Maaseudun kehittämisen turvaamiseksi tarvitaan enemmän resursseja. Suomen etua EU:n toimielimissä ei valvo kukaan muu kuin me suomalaiset itse.

Vihreän kehityksen ohjelma Green Deal suhtautuu kapea-alaisesti metsätalouteen. Metsien käyttö pitää nähdä myönteisenä ilmastoratkaisuna – ei rasitteena. Hyvin hoidettu metsä toimii kasvavana hiilinieluna ja teollisuuden tarpeisiin käytettynä se tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle.

Luonnonsuojelualueille ja ikimetsille on myös paikkansa, mutta ne eivät voi olla ainoa metsän ekoteko: Hoitamattomissa metsissäkin on ongelmia: metsäpaloja, tuhohyönteisiä ja iän myötä aleneva kyky toimia hiilinieluna.

Green Deal on jatkossa yksi työkalu ilmastonmuutoksen torjunnassa. Olisi kuitenkin syytä tunnustaa EU:n alueella tapahtuvan maa- ja metsätalouden merkitys ratkaisuissa, eikä uhata elinkeinoa kiristyvällä rahoituskehyksellä ja kasvavilla vaatimuksilla.

Maataloustuottajat ovat ehdottaneet maaseutusopimuksen eli Rural Dealin tekemistä osaksi vihreää sopimusta. Tämä voisi olla yksi tapa tuoda Brysselin päätöksentekijät lähemmäksi maasta toimeentulonsa saavien todellisuutta. Maa- ja metsätalouden on tietenkin kehityttävä ja vastattava maailman muutokseen, mutta ilman oikeita työkaluja ja talonpoikaisjärkeä keinot jäävät puuhastelun asteelle.

Jaa artikkeli