Monta kättä veronmaksajan taskussa

Julkaistu Finsumäen joulussa 2021

Koronapandemian vaikutukset ovat leimanneet myös kuluvaa vuotta. Välillä pääsimme palaamaan normaalimpaan arkeen, mutta nyt joulun kynnyksellä rajoitukset ovat taas tiukkenemassa. Tällä hetkellä näen koronapassin käytön laajentamisen hyvin perustelluksi. Yhteiskunnan tulee toimia nyt rokotettujen ehdoilla. Kokoomus odottaa hallituksen esitystä asiasta ja on valmis lainsäädännön muutoksiin nopealla aikataululla.

Marraskuussa julkaistiin Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti vuodelle 2022, jota olen itsekin ollut laatimassa puolueen työryhmässä. Vaihtoehtobudjetti on nimensä mukaisesti vaihtoehto hallituksen budjetille ja se laaditaan suhteessa hallituksen talousarvioesitykseen.

Kokoomuksen budjettiversion päämäärät ovat selvät: tavoitteena on saada Suomeen enemmän työpaikkoja, vähemmän verotusta ja vähemmän velkaa, kuitenkaan hyvinvointia unohtamatta. On tärkeää, että Suomi on kilpailukykyinen maa. Kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perustana on, että työnteko ja yrittäminen on aina kannattavaa. Hallitukselta puuttuu nyt poliittinen tahto korjata kireän verotuksen synnyttämiä kannustusloukkoja.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin mukaan oikeilla toimenpiteillä ensi vuodesta on mahdollista selvitä yli miljardin pienemmällä velanotolla. Myönteiset vaikutukset heijastuisivat laajasti suomalaiseen yhteiskuntaan. Vuonna 2023 odottaa huomattavasti hitaamman talouskasvun aika. Nyt siihen pitäisi varautua, mutta hallitus on vain lisäämässä pysyviä menoja kertomatta, miten ne tulevaisuudessa rahoitetaan.

Vaihtoehtobudjetissa Kokoomus esittää työn verotukseen 800 miljoonan euron kevennystä. Työn verotusta on kevennettävä, jotta palkansaajalle jäisi käteen entistä suurempi osuus ansioistaan ja yhteiskunnan pyörät saavat uutta vauhtia. Nykyinen verotustaso ei kannusta lisätyön tekemiseen, kouluttautumiseen tai uralla etenemiseen. Miten voisi, jos esimerkiksi 100 euron palkankorotuksesta jää monella käteen usein vain puolet, tai jopa sen alle?

Kokoomuksen pitkän aikavälin verotavoitteena onkin, että palkansaajilla jäisi tienaamastaan eurosta käteen vähintään puolet, tulotasosta riippumatta.

Veronalennuksilla on merkittävä vaikutus valtiontalouteen – ne vauhdittavat työllisyyttä ja taloutta ja synnyttävät uutta verotettavaa tuloa. Veronmaksajan taskulla käy jo nyt monta kättä, eikä sinne tarvita yhtäkään lisää. Tämän vuoksi esimerkiksi valmistelussa oleva maakuntavero tulee stopata. Aluevaalien yhteydessä kansalaisten kannattaakin kysyä ehdokkaiden mielipidettä maakuntaverosta.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin tavoitteena on luoda yli 100 000 työpaikkaa lisää, nostaa työnantajayritysten määrä 90 000:sta 100 000:een ja pk-yritysten määrä 20 000:sta 25 000:een. Tämä onnistuu verotuksen ohella kehittämällä työmarkkinoita. Työntarjoamisen pitää olla työnantajalle kannattavaa. Se antaa mahdollisuuden maksaa myös kilpailukykyistä palkkaa. Tällä hetkellä sivukulut haukkaavat suuren osan palkkakustannuksesta. Työmies on palkkansa ansainnut, mutta korkeat sivukulut nousevat usein työllistämisen esteeksi.

Suomesta löytyy vahvaa osaamista, mutta osaavasta työvoimasta on pulaa. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien lokakuun yrittäjägallupissa 65 prosenttia yrityksistä kertoi, että heillä on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Sama tilanne on meillä Kauhavalla. Lääkkeet tilanteen ratkaisemiseksi ovat selvät: työn vastaanottamisen tulee aina olla kannattavaa ja työperäisen maahanmuuton oltava kohdennettua ja sujuvaa. Vaihtoehtobudjetissa Kokoomus esittääkin 10 miljoonaa euroa vahvistamaan työperäisen maahanmuuton resursseja. Suomen on otettava työperäisessä maahanmuutossa aktiivisempi rooli. Emme voi vain katsoa, ketä tänne tulee ja mikä on mahdollinen osaamistaso. Suomen on mentävä potentiaalisiin kohdemaihin ja haettava osaajia täsmähaulla.

Tammikuussa ovat edessä ensimmäiset aluevaalit. Nyt on tärkeää huolehtia siitä, että uuden hyvinvointialueen päätöksenteossa on mukana edustusta Kauhavalta. Päätin lähteä ehdolle aluevaaleihin, koska rakenteet ja käytännöt uuteen organisaatioon luodaan ensimmäisten toimintavuosien aikana. Äänestäjillä on taas viimeinen sana. Käytetään ahkerasti äänioikeutta.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!

Janne Sankelo

kansanedustaja (kok)

Kauhavan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Jaa artikkeli