Talousarvioaloitteiden aika

Eduskunta on aloittanut valtion ensi vuoden talousarvion käsittelyn lähetekeskustelulla. Sen yhteydessä kansanedustajilla on mahdollisuus tehdä talousarvioaloitteita tärkeiksi katsomistaan hankkeista ja tarpeista. Seuraavaksi budjetti menee valiokuntiin lausuntokierrokselle.

Joskus kysytään, kannattaako oppositiopuolueiden edustajien tehdä talousarvioaloitteita, kun opposition aloitteet kerta toisensa jälkeen kaatuvat hallituspuolueiden edustajien toimesta joulukuun budjettiäänestyksissä. Vastaukseni on, että kannattaa.

Aloitteet ovat tärkeä tapa osoittaa, mitkä asiat edustajan omilla alueilla puhuttavat. Usein kyse on tieverkkoon liittyvistä esityksistä. Tiestön huono kunto aiheuttaa vaaratilanteita, matkan teon venymistä ja ylimääräisiä kustannuksia esimerkiksi elinkeinoelämälle.

Kansanedustajana olen huomannut, että tiet, joista on tehty talousarvioaloitteita, nousevat myös yleiseen keskusteluun. Pidemmän tien kautta ne voivat edetä myös valmisteluun, vaikka äänestyksissä ei heti tärppäisi. Media ja viranomaiset seuraavat tehtyjä aloitteita ja kiinnittävät niihin huomiota. Vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat pitkäjänteistä työtä.

Talousarvioaloitteet ovat siis tärkeä kansanvallan vaikuttamisväylä, joiden suhteen itse kuuntelen herkällä korvalla pohjalaisten näkemyksiä ja tarpeita. Tänä syksynä tein 11 aloitetta, joista puolet ovat viime vuodelta uudistamiani tärkeitä esityksiä.

Tänä syksynä olen esittänyt rahoitusta esimerkiksi valtatien 19 ja kantatien 63 risteysalueen kehittämiseen Kauhavalla, seututien 725 päällystystyöhön välillä Vöyri – Kauhava, Kauhavan Kauppatien peruskorjaukseen, Alahärmä-Kortesjärvi -tielinjauksen suunnitteluun, Kaartusentien perusparannukseen Alajärvellä ja Pohjanmaan alueen alempiasteisen tieverkon korjausvelan kuromiseen.

Lisäksi vaalipiirin kansanedustajat ovat tehneet yhteiset aloitteet esimerkiksi Alahärmän eritasoliittymien suunnittelusta, kantatien 63 parantamisesta Kaustisen suuntaan ja lentotoimintaharjoitusten kehittämisestä Kauhavalla.

Nämä kaikki ovat hankkeita, joiden toteuttaminen ei saa jäädä vaikuttamistyöstä kiinni. Etelä-Pohjanmaa on saanut vaihtelevasti erävoittoja tiehankkeissa, viimeisimpänä tuli rahoitusta valtatielle 19 välillä Seinäjoki – Lapua. Tämä on tärkeä etappi ruoka-Suomen valtaväylän kehittämisessä, mutta Kauhavan suuntakin odottaa kehittämistoimenpiteitä.

Aion pitää ääntä esittämistäni talousarvioaloitteista. Liikenneväylien parantaminen on yksi parhaista tavoista kiihdyttää talouskasvua, jota Suomi nyt erityisesti tarvitsee. Aion kuunnella alueen kehittämisideoita herkällä korvalla myös jatkossa.

Janne Sankelo
kansanedustaja

Jaa artikkeli