Työ ja kielitaito paras väylä kotoutumiselle

Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa

Heinäkuun helteet ovat vaihtuneet elokuun arkeen, mutta vielä on toki kesääkin jäljellä. Yksi kesän poliittisia puheenaiheita on ollut Kokoomuksen eduskuntaryhmän julkistama kotouttamisohjelma, jonka keskeinen tavoite on jouduttaa ja helpottaa maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Käsitteet työperäinen maahanmuutto, turvapaikkapolitiikka ja kotoutuminen sekoittuvat julkisessa keskustelussa. Tämä hankaloittaa usein asioiden poliittista käsittelyä, kun toinen puhuu aidasta ja toinen aidan seipäästä.

Työperäisellä maahanmuutolla tarkoitetaan maahan muuttavia henkilöitä, joilla on työpaikka Suomeen saapuessaan. On selvää, että Suomi tulee tarvitsemaan jatkossa monenlaisia osaajia eikä kotimaan työvoimareservit tule riittämään. Tämä tiedetään myös pohjalaismaakunnissa.

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyrkii maahan kansainvälisen suojelun perusteella. Osalla turvapaikanhakijoista ei ole perusteita Suomeen jäämiseen. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta ei tarvitse kotouttaa eikä prosesseja turhaan venyttää. Tällaisen henkilön tärkein tehtävä on poistua maasta.

Kotoutuminen on puolestaan pidempi prosessi, jonka tulee mielestäni toteutua kaikkien Suomeen oleskeluluvan saavien henkilöiden osalta. Kokoomuksen toimenpidelistaan kuuluu yhdeksän tavoitetta. Esitämme esimerkiksi vapaaehtoisen palautuksen kehittämistä Tanskan mallin mukaiseksi ja turvapaikanhaun prosessien lyhentämistä käsittelytakuulla. Lisäksi kokoomus haluaa edistää vastikkeellisuutta asettamalla pysyvän oleskeluluvan edellytykseksi työpaikan sekä riittävän kielitaidon ja tuntemuksen suomalaisesta yhteiskunnasta.

Myös sosiaalietuuksien piiriin pääsyn pitää edellyttää omaa tekemistä. Täysiin sosiaalitukiin annettaisiin oikeus vasta työn tai pysyvän oleskeluluvan perusteella. Toimeentulon on oltava sellaista, että sillä voi osoittaa elättävänsä itsensä ja perheensä ilman yhteiskunnan tarjoamia sosiaalietuuksia. Lisäksi esimerkiksi tukikaton luominen ja sosiaaliturvan eriyttäminen lisäisivät maahanmuuttajien hakeutumista työelämään ja parantaisivat integroitumista yhteiskuntaan.

Kotoutuminen edellyttää sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kokoomus ehdottaa toimenpideohjelmaa erityisen heikossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajanaisten hyväksi. Neuvoloissa on kerrottava äideille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä ylipäätään suomalaisesta yhteiskunnasta ilman miehen läsnäoloa ja valvontaa. Varhaiskasvatukseen osallistumisen lisääminen vuorostaan vahvistaisi lasten mahdollisuuksia oppia suomen kieltä ja tukisi heidän lähtökohtiaan peruskouluun.

Suomen väestö ikääntyy ja tarvitsemme uusia aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Maahanmuuttokysymyksissä on siis terästäydyttävä niin yhteiskuntamme kuin myös maahanmuuttajien edun vuoksi. Mitä paremmin uudet suomalaiset integroituvat yhteiskuntaamme, sitä vahvempi ja turvallisempi kotimaa meillä on.

Kokoomuksen ehdotuksista on herännyt keskustelua, mikä on tietenkin poliittisen ohjelmajulistuksen tarkoituskin. Saadun palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että valtaosa suomalaisista ymmärtää tarpeen kehittää Suomea maana, jonne ahkera työntekijä on aina tervetullut. Suomen vetovoimatekijänä pitääkin olla työmahdollisuudet. Tällä hetkellä monimutkaiset sosiaalietuusjärjestelmät mahdollistavat kuitenkin elämisen pelkästään niiden varassa, jos sille tielle haluaa lähteä. Se on väärä vetovoimatekijä Suomelle ja rapauttaa koko järjestelmän uskottavuutta.

Janne Sankelo, kok.
kansanedustaja
Kauhava

Jaa artikkeli