Jannen teesit Euroopan parlamenttiin

* Euroopan unionin yhtenäinen tuki Ukrainalle

* Euroopan unionin rajaturvallisuuden vahvistaminen

* Samat pelisäännöt unionin alueella toimiville yrityksille

* Päätösvalta metsistä on omistajalla

* Euroopan unionin energiaomavaraisuus kuntoon

* Maatalouden tärkein tehtävä on ruuantuotanto

* Ennakkovaikutetaan ajoissa Suomen kantojen puolesta

* Toimitaan EPP-ryhmässä samassa linjassa Suomen kokoomuksen kanssa

”Kokoomus näyttää Suomelle suuntaa. Tie vie eteenpäin. ”