Vääntövoimaa 2023 - eduskuntavaaliteemat

1

Kasvatetaan vääntövoimaa ja haetaan vahvoja tuloksia pohjalaisten edunvalvontaan. Liikennehankkeet laitetaan toimeen ja siirretään valtakunnallista painopistettä alueiden vahvuuksien kehittämisessä Länsi-Suomeen. asvatetaan vääntövoimaa ja haetaan vahvoja tuloksia pohjalaisten edunvalvontaan. Liikennehankkeet laitetaan toimeen ja siirretään valtakunnallista painopistettä alueiden vahvuuksien kehittämisessä Länsi-Suomeen. Kasvatetaan vääntövoimaa ja haetaan vahvoja tuloksia pohjalaisten edunvalvontaan. Liikennehankkeet laitetaan toimeen ja siirretään valtakunnallista painopistettä alueiden vahvuuksien kehittämisessä Länsi-Suomeen. 

2

Varmistetaan Suomen jäsenyys Pohjois-Atlantin liitossa ja huolehditaan kansallisesta puolustuskyvystämme. Kehitetään ennakkovaikuttamista Euroopan unionissa ja huolehditaan, että Suomen näkökohdat ja kansallinen etu tulevat huomioonotetuksi unionin yhteisessä päätöksenteossa.

3

Tasapainotetaan valtiontaloutta panostamalla talouskasvuun, yritysten kilpailukykyyn ja elinkeinojen toimintaympäristöön. Pysäytetään valtion velkaantuminen ja sopeutetaan menot tuloihin. Kehitetään kansalaisten ja yritysten verotusta ahkeruutta kannustavaan suuntaan.

4

Kehitetään Suomen ja Pohjanmaan omavaraisuutta ruuan- ja energiantuotannossa. Parannetaan huoltovarmuuttamme kestämään kaikissa tilanteissa. Huolehditaan, että  sisäisen turvallisuutemme resurssit ovat kunnossa.

5

Lapset ja nuoret ovat etusijalla. Turvataan laadukkaan koulutuksen alueellinen saatavuus ja laatu pohjalaismaakunnissa.

6

Sääntö-Suomi karsintaan. Hyvästä pidetään kiinni, huonosta luovutaan. Luotetaan kansalaisiin ja sanotaan ei holhousyhteiskunnalle. Turvaverkot pidetään kaikille kunnossa ja senioreiden toimeentulo turvataan. Työkykyisiltä kansalaisilta tulee edellyttää vastuuta elämästään.