Kohti aktivoivampaa yhteiskuntaa

(pääkirjoitus Tuettu työllistyminen ry:n Moon-lehdessä)

Nuorisotakuu on nyt antanut reilun vuoden verran tukea ja toivoa nuorille. Takuu sai loppuvuodesta lisävauhtia, kun sen viestintä- ja markkinointikampanja käynnistyi syyskuussa. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta nuorisotakuusta sekä kannustaa eri tahoja toimimaan nuorten hyväksi. Teema on ollut onnistuminen ja onnistumisen tunne. Näitä jokainen nuori varmasti tarvitseekin. Koulutus ja työ ovat ensiarvoisen tärkeitä avaimia elämään.

Työnteon mahdollisuuksia ja työpaikkoja kuitenkin tarvitaan. Pitkittynyt talouskriisi ja teollisuuden rakennemuutos eivät ole tilannetta helpottaneet. Vähäisetkin tarjolla olevat työt ovat olleet osin byrokratian lukkojen takana. Sosiaaliturvamme ketteryys ei ole pystynyt täysin vastaamaan muuttuneiden työmarkkinoiden tarpeisiin. Tämän vuoden alusta tilannetta on hallituksen toimesta helpotettu työttömyysturvan suojaosalla.

Työtön saakin nyt ansaita 300 euroa kuukaudessa työttömyystuen siitä kärsimättä. Ansioiden ylittäessä tämän, vähennetään etuudesta puolet tuloista. Suojaosa kannustaa ottamaan vastaan myös lyhytkestoisia työsuhteita, osa-aikatyötä tai hankkimaan tuloja sivutoimisena yrittäjänä. Tämä purkaa osaltaan kannustinloukkuja ja samalla antaa monelle nuorellekin mahdollisuuden päästä työn syrjään kiinni.

Viime aikoina on puhuttu paljon myös osallistavasta sosiaaliturvasta. Osallistava sosiaaliturva tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työttömyyskorvaus sovitetaan yhteen erilaisten osallistavien toimenpiteiden kanssa. Toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi osa-aikaiset avustavat työtehtävät, koulutus tai työttömien päivätoiminta. Sopivia tehtäviä voisivat tarjota kunnat, valtio, yritykset ja järjestöt ja kotitaloudet. Yhteiskuntaan osallistavia toimenpiteitä osoitetaan kaikille työelämän tai opiskelun ulkopuolella oleville henkilöille heidän toimintakykynsä huomioiden.

Hallitus valmisteleekin tällä hetkellä rakennepoliittisessa ohjelmassaan tekemiensä ratkaisujen pohjalta tapoja tehdä sosiaaliturvastamme osallistavampi. Tutkimusten mukaan osallistaminen yleensä vähentää köyhyyttä, psyykkistä pahoinvointia, passiivista ajankäyttöä ja yksinäisyyttä. Tavoite onkin ehkäistä syrjäytymistä, kannustaa työntekoon, ja samalla lisätä sosiaaliturvan yleistä hyväksyntää yhteiskunnassa. Kokemuksia haetaan myös muista Pohjoismaista, joissa ollaan osallistamisen kanssa jo pidemmällä.

Uskon jo tehtyjen ja valmisteltavien ratkaisujen ja toimenpiteiden vastaavan moniin tämän päivän haasteisiin. Kannustavampi, joustavampi ja aktivoivampi sosiaaliturva on ehdottomasti niin sitä tarvitsevan, kuin yhteiskunnankin yhteinen etu.

Jaa artikkeli