Ratkaisuja sähkön hinnan nousuun

Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa

Sähkön hinnan nousu on leikannut pohjalaisperheiden ostovoimaa. Monet pohtivat, miten nousevista kustannuksista selvitään.

Energiakriisi ei koettele vain Suomea. Koko Eurooppa kärsii, kun Venäjä on aloittanut myös energiasodan. Meidän tulee sopeutua tilanteeseen, jossa Venäjän tuontienergia ei lämmitä talojamme. Sen ei pidä tarkoittaa elintason laskua, meidän on vain tehtävä asioita eri tavalla.

Olemme tehneet energiapolitiikassa asioita verrattain järkevästi. Jos me emme olisi määrätietoisesti irtaantuneet fossiilienergiasta, olisimme pulassa. Olemme pitäneet huolta energiaomavaraisuudesta sekä ylläpitäneet nykyistä ydinvoimakapasiteettia ja rakentaneet sitä lisää.

Vielä on tekemätöntä työtä sähkömarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi.

Hyvin toimivat sähkömarkkinat turvaavat päästöttömästi tuotetun sähkön edullisesti ja toimitusvarmasti. Näitä tavoitteita tulisi edistää pitkän aikavälin ratkaisuilla ja akuuteilla kriisitoimilla, joilla lähivuosina turvataan sähkön tuotanto ja pidetään hinta maltillisena. Kokoomus on julkaissut lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuja, joilla sähkön hintaa saadaan laskettua ja markkinoita vakautettua.

Hallitus on ratkonut sähkön hintaongelmaa tulonsiirroilla. Sähkökriisin pitkittyessä pitää hintaa saada alas systeemisillä muutoksilla. EU-tasolla tulisi erottaa sähkön ja kaasun hinta toisistaan ja asettaa sähkön tukkupörssiin hintakatto. Oikein toteutetut toimet laskisivat sähkön piikkihintoja markkinaehtoisesti ja vakauttaisivat markkinaa.

Sähkön riittävyyden turvaamiseksi tulisi ottaa kansallisesti käyttöön nykyistä tehokkaammat ja kannustavammat kysyntäjoustot, joilla saamme laskettua sähkön hintaa ja kulutusta hintapiikkien aikana. Meillä on tekninen valmius sähkön kulutuksen etäohjaamiseen, mutta halvan sähkön aikana ei ole ollut kannusteita ottaa järjestelmiä käyttöön. Meidän on myös huolehdittava, että nykyinen sähköntuotantokapasiteetti säilyy sähkömarkkinoiden käytössä.

Sähkön korkean hinnan juurisyy on, että tarjontaa on vähemmän kuin kysyntää. Nykyiset hintavaihtelut johtuvat merkittävältä osin tuulisuuden päivittäisestä vaihtelusta. Kun uudet voimalainvestoinnit Suomeen ovat pitkälti tuulivoimaa, tulee hintaheilunta lisääntymään, jos mitään ei tehdä. Tarvitsemme tuulivoimaa laajemmin ympäri maata, sekä varastointiin ja kulutusjoustoihin liittyviä ratkaisuja. Myös uutta säästä riippumatonta sähköntuotantoa tulee edistää. Keski-Eurooppaan nähden etunamme on vähäisempi vastustus ydinvoimaa kohtaan.

Ydinvoiman lisärakentamisen estää, jos yhtiöt eivät voi olla varmoja luvituksesta. Nyt pitäisi saada poliittinen päätös siitä, että jos joku haluaa rakentaa ydinvoimalan, siihen saa luvan. Lisäksi ydinenergialaki ja STUK:n sääntely on uudistettava mahdollistamaan pienydinreaktoreiden rakentaminen.

Sähköyhtiöt saavat nyt uusia voimalaitosinvestointeja suunnitellessaan parhaan tuoton tuulivoimaloiden rakentamisesta. Siksi niitä on suunnitteilla yli kantaverkon siirtokapasiteetin erityisesti länsirannikolle. Tuulivoimalat vaativat vastineeksi säästä riippumatonta tuotantoa. Rakentamisen edistämiseksi tulisi ottaa käyttöön kapasiteettituki.

Piikkihintoja voidaan alentaa myös irrottamalla sähkön pörssihinta kalleimman sähköntuotantomuodon hinnasta. Kun nykyinen sähköpörssin hinnoittelumalli on otettu käyttöön, ei tuulivoimalla ole ollut niin suurta merkitystä kuin nyt. Hintoja saataisiin laskettua markkinaehtoisesti ja uuden tuotannon kannustimet säilyttäen muokkaamalla mallia siten, että tulevaisuudessa sähkön hinta muodostuisi pääosin halvimman 90 prosentin mukaan ja kallein 10 prosenttia saisi tarvitsemansa korvauksen erikseen.

Sähkömarkkinoiden korjaus on tärkeää. Eduskuntapuolueet ovat toistelleet tilanteen vakavuutta. Ratkaisujen tarjoamisen suhteen on ollut vaisumpaa. Kokoomus tarjoaa tehokkaita ja markkinaehtoisia esityksiä.

Janne Sankelo

Kokoomuksen kansanedustaja Kauhavalta

Jaa artikkeli