JOS TYYTYY NIIN HYYTYY

Ilkka 10.1.2018

Toin viime viikolla esille Pohjalaisen mielipideosastolla Kauhavan uuden kaupunkistrategian.  Yhdeksi strategiseksi kärkihankkeeksi on nostettu Kauhavan ja Vaasan tiiviimpi yhteistyö teollisuusyritysten toimintaympäristön parantamisessa. Aihe on virittänyt vilkasta keskustelua ja myös yrittäjät ovat kommentoineet asiaa suopeasti. On selvää, että asiassa edetään. Kaupunkien välillä käydään jatkokeskustelut toimenpiteistä. Kumppanuudella voi olla jopa valtakunnallista merkitystä.

Kauhavan elinkeinorakenne on monipuolinen ja työllisyys erinomainen. Siitä huolimatta kaupunki on joutunut kummalliseen tilanteeseen. Kauhava on nimittäin kärsinyt väen vähenemisestä monta vuotta, vaikka työpaikkoja on reilusti yli oman tarpeen. Kauhavalaisyrityksissä pendelöidään paljon muualta. Asiassa ei ole mitään pahaa, osaaminen tietenkin ratkaisee kuka työn saa, ei asuinpaikka.

Kauhavan kaupungin on kuitenkin tähdättävä siihen, että mahdollisimman moni meillä töitä tekevä myös muuttaisi työn perässä Kauhavalle. Työvoimapula monilla aloilla on todellinen.  Nyt pitääkin tehdä mittavat panostukset suunnan muuttamiseksi. Veto- ja pitovoimaa tarvitaan lisää. Väkeä tarvitaan tänne maakunnan ulkopuolelta. Tiedämme, että työmahdollisuuksia täällä mietitään ainakin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Millä muuttovirta meiltä etelän suuntaan saataisiin kääntymään?

Avainasemassa on ainakin laadukas ja riittävä palveluverkko. Jos nykytilanteeseen tyydytään, voidaan muutamia vuosia vielä selvitäkin, mutta sitten tulee noutaja. Tämä olisi koko maakunnan kannalta turmiollista, sillä Kauhavalla on aineksia korkeammille sarjatasoille ja vetämään koko maakuntaa nousuun.

Seinäjoen kommentit asiaan liittyen ovat olleet maltillisia ja rakentavia. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen kiinnitti huomion siihen, että en avauksessani tuonut esille elintarviketeollisuuden näkymiä ja siihen liittyvää yhteistyötä omassa maakunnassa. Asia onkin tärkeä. Kauhavalla on lähes tuhat maatilaa ja tuotannon määrä on pitänyt pintansa maatalouden rakennemuutoksessa. Erityisen merkittävää on elintarvikkeiden jatkojalostuksen suotuisat näkymät Kauhavalla ja koko ruokamaakunnassa. Biotalouden toimialalta löytyykin varmasti yhteistä tekemistä Seinäjoen kanssa, joka hyödyttää koko Etelä-Pohjanmaata.

Janne Sankelo

Kauhavan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok)

Jaa artikkeli